เริ่มแล้วการแข่งขัน “Wood Ball Thailand Champion”

โพสเมื่อ : Friday, April 22nd, 2022 : 11.08 pm

เริ่มแล้วการแข่งขัน “Wood Ball Thailand Champion” ณ สนามฟุตบอลแหลมเพชร (หน้าหาดป่าตอง) ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 เมษายน 2565 ที่สนามฟุตบอลแหลมเพชร (หน้าหาดป่าตอง) ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน “Wood Ball Thailand Champion” ภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นางสาวฉันทนา  ศิวกุล รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาป่าตอง แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การแข่งขัน “Wood Ball Thailand Champion” ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใต้ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ นั้น ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อให้ประชาชน ร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวภายใต้นโยบายการเปิดประเทศภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

จึงได้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พร้อมประกอบกิจกรรมด้านการกีฬา ไม่ว่าทั้งการเล่นกีฬา การรับชมกีฬา ที่จัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ควบคู่ไปด้วยกันได้โดยความปกติใหม่ หรือ New Normal และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านของเศรษฐกิจ และการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย

นางสาวฉันทนา  ศิวกุล รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว ของทั้ง 3 อำเภอ ในจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกีฬามวลชน กีฬาพื้นฐาน เด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และการมีสุขภาพ และการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมรับชมการแข่งขันกีฬา

ในส่วนของอำเภอกะทู้ จะดำเนินการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 3 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย กีฬาวู้ดบอล กีฬาฟุตบอลชายหาด และกีฬาฟุตซอล ซึ่งกีฬาวู้ดบอลจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565 (คอร์ทหญ้า: สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกะทู้ และ คอร์ทดิน : สนามฟุตบอลชายหาดป่าตอง)

กีฬาวู้ดบอลทำการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นประชาชนทั่วไป บุคคลชาย อายุไม่เกิน 60 ปี (ประมาณ 60 คน) รุ่นประชาชนทั่วไป บุคคลหญิง อายุไม่เกิน 60 ปี (ประมาณ 30 คน) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภททีมชาย (จำนวน 12 ทีม) และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภททีมหญิง (จำนวน 6 ทีม)