เริ่มนับหนึ่งโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ เชื่อมสนามบินกับอุโมงค์ป่าตอง สร้างทางเลือกการเดินทาง

โพสเมื่อ : Monday, July 4th, 2022 : 2.48 pm

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สร้างทางเลือกในการเดินทางใหม่ เริ่มนับหนึ่งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ เชื่อมสนามบินกับอุโมงค์ป่าตองและแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (4 ก.ค.) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแผนดำเนินการโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2570 และระยะที่ 2 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมทางหลวง (ทล.) มีแผนจะดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว

ต่อมา กระทรวงคมนาคมจึงได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการทางพิเศษใน จ.ภูเก็ต เพื่อให้การดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเกิดการเชื่อมโยง ดังนั้น กทพ. จึงได้นำโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว ของกรมทางหลวงมาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วงเชื่อมต่อระหว่างโครงการดังกล่าว กับโครงการทางพิเศษระยะที่ 1 (โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง) กทพ. จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ระยะทาง 30 กิโลเมตร เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคม และแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เดินทางยิ่งขึ้น โดยแนวสายทางช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว จะใช้แนวสายทางตามผลการศึกษาของ ทล. ที่เคยออกแบบไว้ในปี พ.ศ.2559 เป็นหลัก สำหรับแนวสายทางช่วงเกาะแก้ว-กะทู้ จะเป็นแนวสายทางที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

สำหรับโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ เป็นโครงการทางพิเศษแนวใหม่ โดยใช้แนวเส้นทางหลวงสายเมืองใหม่-เกาะแก้วเดิมที่ทางหลวงเคยมีการศึกษาออกแบบไว้ในปี พ.ศ.2559 มาดำเนินการออกแบบปรับปรุงเป็นทางพิเศษ และออกแบบแนวเส้นทางใหม่ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง โดยแนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 4026 ห่างจากแยกทางหลวงหมายเลข 402 และทางหลวงหมายเลข 4026 ประมาณ 850 เมตร อยู่ในเขตพื้นที่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง

จากนั้นแนวเส้นทางตัดผ่านลงมาทางทิศใต้ ผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ผ่านพื้นที่บ้านพรุสมภาร หมู่ที่ 8 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาตลอดแนวเส้นทาง จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งลงทิศใต้ผ่านบ้านดอน หมู่ที่ 4 เบี่ยงซ้ายเพื่อหลบอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และพื้นที่ของอนุสรณ์สถานเมืองถลาง (โคกพม่า, ทุ่งถลางชนะศึก) แล้วตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4030 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชนบ้านดอน สภาพพื้นที่ในช่วงนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน

จากนั้นแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านชุมชนบ้านยา หมู่ที่ 6 ต.ศรีสุนทร แล้วจึงผ่านเข้าสู่พื้นที่บ้านบางโจ หมู่ที่ 4 เข้าสู่บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4025 บริเวณหน้าโรงงาน Great Glove แล้วหลบแหล่งน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ทำเหมืองเดิม จากนั้นแนวเส้นทางเลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 แล้วผ่านทางด้านทิศเหนือ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมลา และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 2 ก่อนเข้าเขตพื้นที่บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ลักษณะการใช้พื้นที่ในช่วงนี้ส่วนใหญ่ทำการเกษตร เป็นสวนยางพารา สลับกับแหล่งชุมชน และบ้านเรือนประชาชนซึ่งกระจายตัวอยู่ตามถนนท้องถิ่น และทางหลวงที่แนวเส้นทางตัดผ่าน และเป็นพื้นที่เขาสลับเนิน

สำหรับแนวเส้นทางจะเลี้ยวขวาลงมาทางทิศใต้ เข้าสู่เขตหมู่บ้านบางคู หมู่ที่ 2 แล้วตัดผ่านทางหลวงชนบท ภก.3030 แล้วเลี้ยวซ้ายเลียบไปกับเขาพันธุรัตน์ มุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นจึงวกกลับลงมาทางทิศใต้ เพื่อเข้าบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4024 สภาพพื้นที่ในช่วงต้น เป็นพื้นที่เขาสลับที่ราบแนวเส้นทางเดิมช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว ตามการออกแบบเมื่อปี พ.ศ.2559 เมื่อปรับปรุงแบบให้เป็นทางพิเศษ อาจมีช่วงที่จำเป็นต้องปรับปรุงรัศมีโค้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทางพิเศษ ทั้งนี้ จะอิงตามแนวเส้นทางเดิมเป็นหลักในส่วนของแนวเส้นทางในการต่อขยายเข้าสู่กะทู้และเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง

ในเบื้องต้นจะพิจารณาให้การเดินทางจากจุดเริ่มต้นโครงการสู่กะทู้เป็นแนวทางหลัก ส่วนทางที่เข้าเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 4024 บริเวณเกาะแก้วเป็นทางเชื่อมบรรจบ โดยแนวเส้นทางในช่วงเข้าสู่กะทู้นี้ผ่านพื้นที่ป่าเทือกเขากมลา ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากงานตัดลึก-ถมสูง อาจมีความจำเป็นต้องออกแบบเป็นอุโมงค์ ก่อนจะยกระดับผ่านพื้นที่ตัวเมืองกะทู้ และเข้าเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง

 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมการับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เห็นด้วยกับโครงการที่จะเกิดขึ้นเพราะเป็นการสร้างทางเลือกในการเดินทางและแก้ปัญหาการจราจรในถนนเทพกระษัตรีในช่วงเวลาเร่งด่วน แต่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และจะต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ รวมไปถึงต้องการที่จะให้มีการกระจายหุ้นการลงทุนในโครงการดังกล่าวมายังประชาชนชาวภูเก็ตเพื่อให้คนภูเก็ตได้รับประโยชน์จากการลงทุนในโครงการนี้ด้วย แต่บางคนยังไม่เห็นด้วยทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดเก็บค่าผ่านทาง เป็นต้น