เพียง “ลุง” ไฟเขียว อปท.ในภูเก็ตพร้อมซื้อวัคซีนป้องกันโควิดฉีดให้คนในพื้นที่

โพสเมื่อ : Tuesday, January 12th, 2021 : 10.26 am

 

เพียงรัฐบาลไฟเขียว หลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูเก็ตพร้อมทุ่มงบซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้คนในพื้นที่ เพื่อทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองปลอดภัย คนปลอดภัย แค่รัฐบาลเขียว ภูเก็ตก็จะไปต่อได้

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ และนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรณีที่มีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดได้แล้วและทางรัฐบาลมีการสั่งซื้อเข้ามา และแจกจ่ายวัคซีนให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ก่อนบางส่วนเท่านั้น ในขณะที่ ความจำเป็นในการใช้วัคซีนมีพร้อมกันทั้งประเทศ ในส่วนของตนคิดว่าจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ภูเก็ตต้องมีความปลอดภัย จึงได้มีการหารือกับนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทางกลุ่มไลน์ แต่ยังไม่มีการประชุมกันอย่างเป็นทางการ ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อนำมาฉีดให้กับคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มองว่าคนภูเก็ตต้องปลอดภัย ถ้าคนภูเก็ตปลอดภัยจากโรคโควิดการเปิดจังหวัดเพื่อต้อนรับคนจากที่อื่น การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น เมื่อการท่องเที่ยวดีขึ้นภูเก็ตก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้ ถ้าทำได้จะเกิดประโยชน์กับภูเก็ตและประเทศไทยมหาศาล

สำหรับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อมาฉีดให้กับคนในพื้นที่ นายอรุณ กล่าวว่า หลายๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะดำเนินการ ถ้ารัฐบาลไฟเขียวเรื่องนี้ เพราะถือว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ถ้าทำได้จะเกิดประโยชน์โดยตรงทั้งกับคนภูเก็ต และภาพลักษณ์ความเป็นเมืองปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนจากทั่วโลกและคนภูเก็ตเอง เมื่อทุกคนมั่นใจว่าภูเก็ตปลอดภัยการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

แต่ทุกวันนี้คนภูเก็ตเองก็ยังไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิด แม้ว่าเราจะปลอดจากโรคนี้มาเกือบ 1 เดือนแล้วก็ตาม รวมทั้งมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดออกมาก็สามารถป้องกันในระดับหนึ่ง แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าโรคนี้จะไม่กลับเข้ามาในภูเก็ตอีก เพราะเท่าที่มีการสอบถามคนที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ตหลายคนๆระบุว่ามีการตรวจจริงมีการถามข้อมูลจริงแต่ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบว่าทุกคนทำตามที่มีการระบุไว้หรือไม่ เช่น มีการสอบถามเรื่องของการโหลดแอปหมอชนะ ก็แค่ถามแต่ไม่ได้มีการขอตรวจสอบซึ่งไม่รู้ว่ามีการโหลดมาจริงหรือไม่

เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนให้คนภูเก็ตจึงเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ทั้งเรื่องของสุขภาพ และการกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเหมือนในอดีต ทุกคนในภูเก็ตสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เพราะตั้งแต่เกิดโควิดระบาดรอบแรก จนมาระลอกใหม่พบว่าทุกคนไม่สามารถเดินต่อไปได้ เพราะเครื่องจักรหลักของภูเก็ตคือการท่องเที่ยว ทุกวันนี้เริ่มมีเสียงสะท้อนเรื่องของการขาดแคลนของกินของใช้ ปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวัน ซึ่งที่ผ่านมาเฉพาะในส่วนของเทศบาลตำบลราไวย์ใช้งบประมาณในเรื่องของการจัดหาถุงยังชีพมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10 ล้านบาท ถ้าหากเหตุการณ์การเกิดโรคระบาดยังมีต่อเนื่องทางท้องถิ่นจะต้องใช้งบอีกจำนวนมหาศาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นายอรุณ กล่าวกัย phukethotnews.net ว่า ถ้ารัฐบาลไฟเขียวให้ท้องถิ่นดำเนินการเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีฉีดแล้วจบ คนก็สามารถทำมาหากินได้เหมือนเดิมทุกอย่างสามารถเดินไปข้างหน้าโดยไม่มีปัญหา ซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีงบสะสมพอที่จะดำเนินการ ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลราไวย์ถ้ารัฐบาลให้ทำได้ ก็จะมีการประชุมสภาเพื่อขออนุมัติงบคิดว่าจะต้องใช้ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งงบส่วนนี้ก็เป็นงบภาษีของประชาชน

นายอรุณ ยังได้กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวคิดดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดของตน แต่จะหารือร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ถ้าส่วนใหญ่เห็นด้วยก็จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอต่อไปยังนายกรัฐมนตรีต่อไป อย่างที่ถ้าถ้ารัฐบาลไฟเขียวก็พร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองปลอดภัย