เปิดแล้ว “สระว่ายน้ำ อบจ. อำเภอกะทู้” หลังถูกปล่อยร้างมานาน อบจ.ภูเก็ตทุ่มงบปรับปรุงจนเปิดให้บริการได้

โพสเมื่อ : Wednesday, September 7th, 2022 : 9.57 am

 

เปิดแล้ว “สระว่ายน้ำ อบจ.อำเภอกะทู้” หลังถูกทิ้งร้างมานาน อบจ.ภูเก็ต ทุ่มงบปรับปรุง ทำเป็นสระว่ายน้ำมาตรฐานแห่งที่ 3 ของอบจ.ภูเก็ต พร้อมส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาว่ายน้ำ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำมาตรฐานสระว่ายน้ำกีฬา แห่งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ โดย มีนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ทั้ง 19 ชุมชน ประชาชนชาวอำเภอกะทู้ และเยาวชน เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการกีฬา โดยจัดให้มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานและมีความพร้อมให้บริการประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีสนามกีฬาอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันระดับจังหวัด และยกระดับสู่สากล อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้สร้างสระว่ายน้ำขึ้น เพื่อให้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำกีฬามาพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นอกจากนั้นได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาว่ายน้ำ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกะทู้ ที่มีสระว่ายน้ำ เป็นสถานที่ใช้ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพให้เกิดสระว่ายน้ำแห่งนี้ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต สำหรับสระว่างย้ำแห่งนี้ถุกทิ้งร่างมานานหลายปี ในสมัยตนจึงตั้งงบประมาณเข้ามาปรับปรุงจนสามารถเปิดใช้งานได้

ด้าน นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ เพื่อให้มีสถานที่ไว้ใช้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชน เล่นกีฬาและออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

รวมทั้งได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกามารยาท และฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 115 คน จาก 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ โรงเรียนบ้านบางทอง โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ และโรงเรียนกะทู้วิทยา”

สำหรับสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ ทั้งอยู่ด้านหลังอำเภอกะทู้ เปิดให้บริการทุกวัน