เปิดแล้วโรงเรียนขจรเกียรติสอนภาษาและบริหารธุรกิจอินเตอร์เพร็บ ที่ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, September 25th, 2020 : 3.58 pm

โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์ จับมือ โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ เปิดโรงเรียนขจรเกียรติสอนภาษาและบริหารธุรกิจอินเตอร์เพร็บ ที่ภูเก็ต สร้างทางเลือกให้เยาวชน ด้วยหลักสูตรเข้มข้น สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโรงเรียนขจรเกียรติสอนภาษาและบริหารธุรกิจอินเตอร์เพร็บ (Kajonkiet Language and Business Interprep school : KIP) โดยมีนายกวิน พันธ์ประสิทธิเวช กรรมการผู้จัดการโรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์และผู้ก่อตั้ง ดร.ปริญย์ ศุกรีเขตร ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ และผู้ก่อสร้าง นางธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ผู้บริหารโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล รองประธานโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ ผู้บริหาร องค์กรต่างๆ ผอ.โรงเรียน ครูฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนขจรเกียรติสอนภาษาและบริหารธุรกิจอินเตอร์เพร็บ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD บ้านแอนด์ บียอนด์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำหรับโรงเรียนขจรเกียรติสอนภาษาและบริหารธุรกิจอินเตอร์เพร็บ เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนขจรเกียรติ กับโรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์ (School of Business and Tourism : FINN) เปิดสอนหลักสูตรเข้มข้น 2 ปี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยนักเรียนที่จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียนที่ KIP School เป็นเวลา 2 ปี เมื่อจบแล้วเทียบโอนเพื่อเรียนปริญาตรี 1 ปี ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่นักเรียนสามารถในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมรับผลการเรียนและวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือก

โดยมีสาขาวิชาต่างๆ ในคณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งคณะบริหารธุรกิจสามารถเลือกเรียนได้ ทั้งการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ การสร้างเจ้าของธุรกิจ การจัดการธุรกิจและการกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจระดับโลก การบริหารการตลาดออนไลน์ การบริหารการตลาด การจัดการอีเวนต์ การบริหารบัญชีและการจัดการ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารโลจิสติกส์และธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ ส่วนคณะการจัดการท่องเที่ยวและการโรงเรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์ การจัดการโรงแรม และการจัดการโรงแรมและอาหาร

นายกวิน พันธ์ประสิทธิเวช กรรมการผู้จัดการโรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์และผู้ก่อตั้ง ดร.ปริญย์ ศุกรีเขตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์ และผู้ก่อสร้าง เปิดเผยว่า โรงเรียนขจรเกียรติสอนภาษาและบริหารธุรกิจอินเตอร์เพร็บ (KIP) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนขจรเกียรติ กับโรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์ (FINN) เนื่องจากที่ผ่านมา มีนักเรียนจากภาคใต้ไปเรียนที่ FINN ที่กรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก จึงได้ตัดสินใจหาผู้ร่วมทุนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน คือ การดูแลนักเรียน และมีประสบการณ์การเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งทางโรงเรียนขจรเกียรติสามารถตอบโจทก์ได้ในทุกด้าน รวมทั้งเครือขจรเกียรติเป็นที่เชื่อมั่นของคนภูเก็ตอยู่แล้ว

สำหรับหลักสูตรที่นำมาสอนนั้น จะเป็นหลักสูตรเข้มข้น 2 ปี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่รับรองโดยประเทศอังกฤษ ซึ่งเอกสารการสอน ข้อสอบ และการตรวจข้อสอบมาจากอังกฤษทั้งหมด ทำให้นักศึกษาที่เรียนจบแล้วสามารถไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษได้อีก 1 ปี โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนสาขาบริหารธุรกิจ หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยค่าใช้จ่ายที่เรียนเมืองไทยอยู่ที่ 550,000 บาท ในต่างประเทศประมาณ 3-5 แสนบาท ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือก

นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล รองประธานโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ กล่าวว่า การที่ทางโรงเรียนขจรเกียรติตัดสินใจร่วมกับทาง FINN เปิดโรงเรียน KIP ที่ภูเก็ตขึ้นมานั้น เนื่องจากทางเรามองเห็นโอกาสของนักเรียนที่จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่จะเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับโลก และเห็นว่าการดูแลนักเรียนของ FINN นั้นดีมากตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ทิ้งนักเรียนไว้ข้างหลัง ทำให้นักเรียนเดินไปพร้อมๆ กัน ทำให้นักเรียนจบเกือบทั้งหมด 100 เปอร์เช็นต์ ซึ่งตรงกับแนวความเชื่อของทางโรงเรียนขจรเกียรติ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและให้ความสำคัญมาก รวมไปถึงแนวปรัชญาของโรงเรียน ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรม การศึกษา พัฒนาสังคม

“การร่วมมือกับ FINN จะเป็นการต่อยอดการเรียนการของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนจบในระดับมัธยมปลายแล้ว เป็นโอกาสของนักเรียนที่จะได้มีทางเลือกใหม่ในการศึกษา ซึ่งจะช่วยการพัฒนาเยาวชนของเรา” โดยขณะนี้ทาง KIP ได้เปิดการสอนไปแล้ว 1 รุ่น ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา และกำลังจะเปิดสอนในรุ่นที่ 2 ในเดือน พ.ย.นี้ โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ KIP ซึ่งตั้งอยู่ในบริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง ห้างบ้าน แอนด์ บียอนด์