เปิดแล้วศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ อัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคาร

โพสเมื่อ : Tuesday, November 9th, 2021 : 11.31 am

เปิดแล้วศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่  อัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคาร หลังก่อสร้างมานานหลายปี มีส่วนราชการปฏิบัติงาน จำนวน 20 หน่วยงาน

วันนี้ (9พ.ย.) เปิดแล้วศาลากกลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) มี พระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 (วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก จ.กระบี่) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต และพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธี

 

สำหรับอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ก่อสร้างในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบจัตุรมุข ขนาด ความสูง 5 ชั้นเป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปี้ยน เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน 2557 แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 วงเงินงบประมาณก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 486 ล้านบาท อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) มีส่วนราชการปฏิบัติงาน จำนวน 20 หน่วยงาน โดยเริ่มเข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมประมาณ 384 คน

สำหรับศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต หรือศาลากลางหลังใหม่ ตั้งอยู่ในที่ ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 155 เนื้อที่ 54 -1 -67 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เนื้อที่ 25 – 1 – 40 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อาคารหอประชุมและอาคารจอดรถ ส่วนที่ 2 เนื้อที่ 29 – 0 – 27 ไร่ ได้จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ตดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการสวนสาธารณะดังกล่าว

สำหรับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ยังมีส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค 8 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต และอีกหลายส่วนราชการ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการมากยิ่งขึ้น

โดยอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ก่อสร้างขึ้นมา เพื่อทดแทนอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า ซึ่งเสื่อมสภาพเนื่องจากก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานกว่า 108 ปี และประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากสถานที่คับแคบ ทั้งนี้อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยนายช่างชาวอิตาเลี่ยน

ก่อสร้างระหว่างปีพุทธศักราช 2450 – 2456 สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอชิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปิดศาลากลางจังหวัดภูก็ต คราวเสด็จประพาสภูเก็ต ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2460 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เป็นโบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520