เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น นำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการ “กรณีศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการ รพ.อบจ.ภูเก็ต”

โพสเมื่อ : Saturday, November 26th, 2022 : 11.04 am

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการ “กรณีศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต” โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ทีมคณะที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ภายใต้การนำโดย นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงการให้บริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ถูกใจพี่น้องประชาชน จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยฯ ในครั้งนี้ เพื่อได้มีข้อมูลที่จะนำมาปรับปรุงการบริการในอนาคต

โดยการประชุมในวันนี้ เพื่อได้รับฟังข้อมูลศึกษาวิจัย และแสดงความคิดเห็น นำเสนอความต้องการ หรือประเด็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งความคิดเห็นของทุกท่านจะเป็นส่วนที่จะนำไปเป็นข้อมูลการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ให้มีความสมบูรณ์และตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป