เปิดสายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์ เพิ่มช่องทางให้คนภูเก็ต ปรึกษาปัญหาปากท้องและปัญหาชีวิต จากวิกฤตโควิด

โพสเมื่อ : Friday, November 26th, 2021 : 9.15 am


 

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์ .ให้คำปรึกษาชาวภูเก็ตทั้งปัญหาปากท้องและปัญหาชีวิต

 

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.บัญชา ค้าของ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 สถานีคลายทุกข์ เพื่อเป็นช่องทางให้พี่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ปรึกษาปัญหาความทุกข์และความเดือดร้อน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาสังคม ทำให้ประชาชนมีความเครียดในการดำรงชีวิต ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีสถิติประชาชนฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อการวางแผนดูแลและรักษาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนในอนาคต ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันบูรณาการจัดตั้ง “ภูเก็ต 1300 สถานีคลาย