เปิดตัวหนังสือ “108 เรื่องเล่าอ๊ามจุ้ยตุ่ย” หนังสั้น “เจี๊ยะฉ่ายภูเก็ต” “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

โพสเมื่อ : Friday, October 4th, 2019 : 6.05 pm

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง เปิดตัวหนังสือ “108 เรื่องเล่าอ๊ามจุ้ยตุ่ย” และหนังสั้น “เจี๊ยะฉ่ายภูเก็ต” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักที่ได้รับการยกย่องเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” สนับสนุนงบประมาณจัดทำจากธนาคารออมสิน

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายจิระวิทย์ ปิติกุลสถิต ประธานจัดงานถือศีลกินผักศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ปี 2562 นายกิตติวงศ์ จันทร์สัทธรรม ประธานมูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง นายสมหวัง ชื่นพิมลชาญกิจ ปราชญ์ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง นายฐิติกร สุจิรชนานนท์ นักเขียน นายดนุชกร ปริธัญ และนายจุมพล ทองตัน ผู้ประพันธ์และขับร้องเพลง 108 ปี จุ้ยตุ่ยเป้งหย่องซ้าน ร่วมกันเปิดตัวหนังสือ 108 เรื่องเล่าอ๊ามจุ่ยตุ้ย และภาพยนตร์สั้น “เจี๊ยะฉ่ายภูเก็ต” โดยมี นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีต ส.ว.ภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กรรมการศาลเจ้า ผู้บริหารธนาคารออมสิน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง จ.ภูเก็ต เมื่อคืนวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา


นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ทางมูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งได้รวบรวมเรื่องราวของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต มาไว้ให้เป็นหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้มากยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กว่า 194 ปี ของการประกอบประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่ได้ถือกำเนิดขึ้น กระทั่งถึงปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีวัฒนธรรม “มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ตและมรดกของชาติไทย” ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง และสืบทอดในชุมชนจากรุ่นหนึ่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่ง

นายกิตติวงศ์ จันทร์สัทธรรม ประธานมูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง กล่าวว่าในส่วนของอ๊ามจุ้ยตุ่ยเอง ปีนี้ครบรอบ 108 ปี ดังโศลกบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “หนึ่งศตวรรษ ศูนย์กลางศรัทธา และแปดมหามงคล” จนกลายมาเป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 108 ปี เป๊งหยองซ้าน จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง และภาพยนตร์หนังสั้น “เจี๊ยะฉ่ายภูเก็ต” การที่จะทำหนังสือและภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องง่าย

 

หากเกิดจากการร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการมูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ธนาคารออมสิน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะผู้จัดทำ สื่อมวลชน และพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตทุกคนที่จะต้องช่วยกันสานต่อให้สมกับที่บรรพชนได้สร้างคุณงามความดีเหล่านี้เอาไว้ และส่งต่อมายังรุ่นลูกหลานให้ช่วยกันสานต่อ เป็นปากเป็นเสียงให้เจริญก้าวหน้าสืบไป โดยหนังสือดังกล่าวทำเป็น 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือเล่มดังกล่าวที่จะเผยแพร่ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต สู่ประชาชนชาวภูเก็ต คนไทยทั้งประเทศ รวมไปถึงนักท่องเที่ยว

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้า และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ตที่ได้ปฏิบัติสืบกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขึ้นบัญชีให้ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ของชาติ กอปรกับธนาคารออมสินมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมดูแลสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังให้บริการทางการเงินครบวงจร ด้วยนวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่และสมกับการเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ธนาคารออมสินจึงได้ร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักอันยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ตดในหลายๆ ส่วนด้วยกัน คือ การตกแต่งสถานที่เช็กอิน จำนวน 4 จุด คือ ที่บริเวณวงเวียนสุรินทร์ บริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด หน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต ศาลเจ้าบางเหนียว

มอบข้าวสาร จำนวน 14,400 กิโลกรัม น้ำมันพืช 1,200 ขวด และน้ำดื่ม 30,000 ขวด ให้แก่ศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต และจัดชุดอาหารเจ จำนวน 300 ชุดให้แก่ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแจกให้แก่ประชาชนได้อิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้า จัดบูทแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเทศกาลถือศีลกินผัก ที่บริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและทราบถึงความเป็นมาของวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ ได้เห็นความสำคัญและเกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมสืบไป โดยทำใน 3 ภาษา คือ ไทย จีน และอังกฤษ

 

พร้อมทั้งจัดทำกระปุกออมสินรูปทรงถ้ำชา ซึ่งเป็นกระปุกออมสินที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2562 เป็นรูปทรงถ้ำชา เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารออมสิน พร้อมร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาของศาลเจ้าผ่านการสแกน QR Codeสาธุ “ถือศีลกินผัก ออมบุญกับออมสิน” ซึ่งสอดคล้องต่อนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด และให้สมกับจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสมาร์ทซิตี โดยสามารถร่วมกิจกรรมที่บูทธนาคารออมสินทั้ง 3 จุด คือ บูทธนาคารออมสิน ณ ศาลเจ้าบางเหนียว บูทธนาคารออมสิน ณ บริเวณสะพานหิน ในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา และบูทธนาคารออมสิน ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้ง

 

ดร.ชาติชาย กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้ทางธนาคารออมสินยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหนังสือ “108 เรื่องเล่าอ๊ามจุ้ยตุ่ย” เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์และประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2,000 เล่ม และจัดทำภาพยนตร์สารคดี “เจี๊ยะฉ่ายภูเก็ต” ให้แก่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งอีกด้วย