เปิดฉากยิ่งใหญ่ “SAT- PHUKET” เกมส์ต่อสู้แห่งศักดิ์ศรีชิงแชมป์ “อีสปอร์ต-กระดานยืนพาย”

โพสเมื่อ : Saturday, September 19th, 2020 : 10.55 am

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่มหกรรมกีฬาระดับประเทศ “SAT- PHUKET” เกมส์ต่อสู้แห่งศักดิ์ศรี ชิงชัย 2 ชนิดกีฬา อีสปอร์ต-กระดานยืนพายที่ จ.ภูเก็ต หวังสร้างภาพลักษณ์ให้เมืองท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า จังหวัดภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน SAT- PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแสนพล อู่วิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสมาคมกระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการจัดการแข่งขัน SAT-PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 คณะนักกีฬา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ต่อนานาประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

จึงได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีการแข่งขัน SAT- PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourism ไปพร้อมกัน

ขณะที่นายแสนพล อู่วิเชียร ผอ.ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ว่า ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติ พร้อมทั้งผลักดันให้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ต่อนานาประเทศ

การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีการแข่งขัน SAT- PHUKET SPORTS WORLD INMTATION 2020 ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourism ไปพร้อมกัน

 

การจัดการแข่งขันกีฬารายการ SAT- PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 ณ จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาอีสปอร์ต และ กีฬากระดานยืนพาย โดยกำหนดจัดการแข่งขันอีสปอร์ต วันที่ 18-20 กันยายน 2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และกระดานยืนพาย วันที่ 19-21 กันยายน 2563 ที่ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต

ทั้ง 2 ชนิดกีฬามีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 120 คน โดยการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดย กกท.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขัน SAT- PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 ในครั้งนี้ จะมีความคุ้มค่าก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันฟื้นคืนความมั่นใจให้กลับคืนสู่ประเทศไทยของเราอีกครั้ง

ขณะที่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เลือกใช้สถานที่ต่าง ๆ  ในจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเรามีความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขัน สถานที่พัก การคมนาคม สถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ตลอดจนความพร้อมของประชาชนชาวภูเก็ตในการร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตนมีความเชื่อมั่นว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาประเทศ และการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศของเราโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต และกีฬากระดานยืนพาย ซึ่งเป็นชนิดกีฬาเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีผู้ติดตามชมมาก เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ และความแก่ประเทศไทย ทำให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์และความพร้อมของประเทศไทย

“ตนขอยืนยันและแสดงความมั่นใจว่าจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักกีฬา บุคคลสำคัญ และประชาชนที่เข้ามาร่วมชมการแข่งขัน ได้อย่างแน่นอน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในบริเวณอาณาเขตพื้นที่การจัดงาน และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดระหว่างการจัดการแข่งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พร้อมกันนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อคืนความมั่นใจกลับมาสู่จังหวัดของเรา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยของเรา ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน SAT-PHUKET SPORTS WORLD INVITATION 2020 ร่วมกัน”