เที่ยวทะเลปลอดภัย ต่างชาติมั่นใจภูเก็ตป้องกันเชื้อไวรัส โคโรนา  –ขณะที่ทุกหน่วยยังเข้มป้องกัน

โพสเมื่อ : Friday, February 7th, 2020 : 2.22 pm

รองผู้ว่า ฯ นำทีมลงตรวจความพร้อม ท่าเรือ สร้างความมั่นใจต่างชาติ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ ขณะท่องเที่ยวลด 30 % แต่มั่นใจกลับมาแน่ หลังเที่ยวทะเลได้อย่างสบายใจ ขณะที่ สสจ. ยังเดินหน้าให้ความรู้ผู้ประกอบการป้องกันโรค

จากกรณีเกิดโรคระบาดปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเป็นกรุ๊ปตัวหายไปเกือบทั้งหมด ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ยังเดินหน้าให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด แม้ว่าในพื้นที่จะยังไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรงก็ตาม

โดยวันนี้ ( 7 ก.พ.) นายสุพจน์ ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ที่บริเวณท่าเทียบเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือดังกล่าว รวมทั้งการดูแลนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยมี นางสาวพรรัตน์ ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด และผู้ประกอบการเรือในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือรัษฎา พบว่าในวันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป, ออสเตรเลีย รัสเซีย และอื่น ๆ ยังคงเดินทางมาใช้บริการที่ท่าเทียบเรือดังกล่าวจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ของท่าเรือต่างก็ดูแลทำความสะอาด บริเวณท่าเทียบเรือตลอดเวลา

นายสุพจน์ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหม่มั่นใจกับมาตรการการดูแลป้องกันโรคระบาดของทางจังหวัดภูเก็ต และเชื่อว่าจากสภาพอากาศไม่น่าจะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ เนื่องจากอากาศของภูเก็ต ปลอดโปร่ง และสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอย่างเต็มที่ในการป้องกันโรคที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้

ส่วนกรณีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงบ้างโดยเฉพาะในส่วนของชาวจีนก็เนื่องจากทางการจีนยังไม่ปล่อยนักท่องเที่ยวออกมา ทำให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางเข้ามา ส่วนที่เดินทางมาแล้วและยังไม่เดินทางกลับก็มีการขยายระยะเวลาให้ แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวตลาดอื่น ๆ พบว่ายังเดินทางเข้ามาและส่วนใหญ่เริ่มที่จะมั่นใจและไม่ตื่นกลัวแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นางสาวพรรัตน์ ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด กล่าวว่า ปกตินักท่องเที่ยวชาวจีนมาใช้บริการที่ท่าเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต น้อยมาก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดตะวันตก แต่จากข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆ ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชะงักลงไปบางเช่นกัน สักเกตได้ว่า ในช่วงเดือดมกราคม นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการวันละไม่ต่ำกว่า 3,000 คน แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 2,000 กว่าคนต่อวัน คนที่จองใหม่ก็เริ่มลดยอดจอง บางส่วนมีการยกเลิกการจองไปส่วนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่ายังมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่ไม่กลัวและมั่นใจกับมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวของไทย ประกอบกับมีข่าวว่าโรคดังกล่าวสามารถรักษาให้หายได้แล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางกลับมาอย่างแน่นอน

ขณะที่ผู้ประกอบการเรือโดยสารขนาดใหญ่ ที่รับนักท่องเที่ยวจากภูเก็ต ไปเที่ยวเกาะพีพี กล่าวว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 30 % เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางส่วนกลัวที่จะนั่งเครื่องบินมาในช่วงนี้ กลังที่จะไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะ แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่า นักท่องเที่ยวที่เห็นบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเลของภูเก็ต และมาตรการการป้องกันที่เข้มข้นจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น และเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกอย่างแน่นอน

ขณะที่ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จัดกิจกรรมการแนะนำให้ความรู้และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ซึ่งมีนายแพทย์ฤกษ์ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และทีมแพทย์ ร่วมให้ข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา กับผู้ประกอบการรถโดยสาร พนักงานขับรถ และ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 150 คน โดยมี นายประไพ สวนกูล หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เพื่อแนะนำให้ความรู้และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมการมอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสใสการรับฟังปัญหาและหารือมาตรการเยียวยาผลกระทบผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาด้ว

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดโอกาสเสี่ยง และเตรียมความพร้อมป้องกันการติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา ให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสาร พนักงานขับรถและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยว ให้รู้จักวิธีที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา แม้ว่าในขณะนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตลดลงก็ตาม จากเดิมที่มีประมาณกว่าวันละ 24,000 คน ปัจจุบันลดเหลือประมาณ 2,000 คนเท่านั้น ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของภูเก็ตและผู้ประกอบการขนส่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะไม่ต่ำกว่า 6-8 เดือนนับจากนี้