เทศษบาลฉลองรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

โพสเมื่อ : Sunday, December 10th, 2023 : 6.02 pm

เทศบาลฉลอง จ.ภูเก็ต เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566  นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อยกย่องหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 และประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

โดยมีนายนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)