เทศบาลเมืองป่าตองเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียกะหลิม

โพสเมื่อ : Wednesday, December 21st, 2016 : 11.14 am

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียกะหลิม และโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิงปฏิกูล และระบบกำจัดกากตะกอนจุลินทรีย์ และโครงการสร้างอุทยานใต้ท้องทะเลอ่าวป่าตอง เพื่อเพิ่มแนวปะการังและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้มีการเพิ่มมากขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง1482292036275.jpg