เทศบาลวิชิต จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี

โพสเมื่อ : Tuesday, December 25th, 2018 : 1.14 pm

เทศบาลวิชิต จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 หวังลดอุบัติเหตุช่วงหยุดยาวปีใหม่ ตั้งเป้าไม่มีผู้เสียชีวิต

วันนี้ (25 ธ.ค.) ณ บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางเข้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิต) เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานเปิด  เเละ นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครภาคประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยเเก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเเละภัยพิบัติให้มากที่สุด และไม่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่

ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ทั้งยังมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยกันทั้งหมด 6 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และ 6. มาตรการการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทศบาลตำบลวิชิต สถานีตำรวจภูธรวิชิต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวิชิตอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวิชิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเหลมชั่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวิชิต ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต ประธานมูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ต เเละอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลวิชิต

ด้านว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเนื่องจากเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว จึงมีปริมาณการเดินทางทั้งทางบกและทางเรือของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 นี้จึงถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีและถือเป็นการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน รวมถึงเป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ที่เน้นการสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีอัตราการ สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ได้ร่วมกันรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางเข้าอาคารป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต)

โดยมีการถือป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความ อาทิ ขับรถงดแชท ขับรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ ง่วงแล้วหยุดพัก กลับบ้านปลอดภัย ทุกชีวิตจะปลอดภัย จงร่วมใจสวมหมวกกันน็อก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแจกจ่ายแผ่นพับ ใบปลิว ผ้าเย็นและพิมเสนน้ำให้แก่ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนนและเคารพวินัยจราจร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนเป็นอย่างดี