เทศบาลราไวย์ ร่วม อ.เมืองภูเก็ต อบจ.จัดโครงการบริการประชาชน

โพสเมื่อ : Thursday, April 20th, 2023 : 4.17 pm

เทศบาล ต.ราไวย์ ร่วมกับ อำเภอเมืองภูเก็ต จัดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการ และ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน โดยมี อบจ.ภูเก็ตเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน  เปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต จัดขึ้น ซึ่งมีองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต ร่วมสนับสนุน

โดยมี นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวรายงาน และนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ หน้าตลาดประชารัฐ (หาดปากบาง) บ้านแหลมพรหมเทพ หมู่ที่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

ในการนี้ มีการออกหน่วยให้บริการประชาชนจากหลายอย่าง ทั้งการทำบัตรประชาชน การตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลราไวย์ สังกัด อบจ.ภูเก็ต  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต  โดยตรวจวัดความดัน เบาหวาน ระดับออกซิเจนในกระแสเลือด และมวลกระดูก ให้บริการทำบัตรประชาชน บริการตัดผมฟรี รวมถึงมีการมอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนเปราะบาง และ มีกิจกรรมจำหน่ายไข่ไก่ฟองละบาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนด้วย