เทศบาลราไวย์ รับรางวัล จัดการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสเมื่อ : Tuesday, July 11th, 2023 : 6.00 pm

ทต.ราไวย์ รับ “รางวัลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ” ประจำปี 2566 โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์  มอบหมายให้นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลราไวย์ เข้ารับรางวัล “การดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566”

ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-7  กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี