เทศบาลราไวย์ บวชสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โพสเมื่อ : Sunday, March 24th, 2024 : 2.06 pm

ทต.ราไวย์ ร่วมกับวัดในหาน โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 วัดในหาน

วันนี้ (24  มีนาคม 2567) เวลา 09.00 . นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลราไวย์  และ ผู้ปกครอง  ร่วมกับวัดในหาน โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 20 วัดในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยบรรพชาสามเณรจำนวน 101 รูป