เทศบาลราไวย์ จัดแข่งกีฬาต้านยาเสพติด

โพสเมื่อ : Sunday, April 30th, 2023 : 1.11 pm

ทต.ราไวย์ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลราไวย์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 29ประจำปี 2566 มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมคึกคัก

เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2566  เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ตำบลราไวย์ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลราไวย์ กลุ่มองค์กรตำบลราไวย์

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลราไวย์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 29  ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักกีฬา สร้างความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 4  ประเภท ดังนี้

1 . การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นเยาวชนจำนวน ๖ ทีม, รุ่นประชาชนจำนวน 11 ทีม และรุ่นอาวุโสจำนวน 4 ทีม

  1. การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภททีมชายจำนวน 6 ทีม, ทีมหญิงจำนวน 4 ทีม และคู่ผสมจำนวน 15 ทีม

  1. การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทประชาชนชายเดี่ยว, ประชาชนหญิงเดี่ยว และประเภทประชาชนชายคู่/ประชาชนหญิงคู่

  1. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วยซักเย่อทีมหญิง จำนวน 4 ทีม ปิดตาตีหม้อ และเตะปี๊บ เพื่อกระชับมิตรระหว่างประชาชนในตำบลราไวย์