เทศบาลนครภูเก็ตรับงบกว่า 500 ล.จากรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วม

โพสเมื่อ : Saturday, July 23rd, 2016 : 2.46 pm

ใช้โฆษณา

www.pic-phuket.com สนใจร่วมฟังสัมมนา จองบัตรล่วงหน้า 076217199,0865092424

เทศบาลนครภูเก็ตได้รับงบจากรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ ในพื้นที่ กว่า 500 ล้านบาท   ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

73676c2b-50ee-44f5-b03b-57083c9dfe1d

นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ 2555 ที่ผ่านมา  จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายสูง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วม จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย พื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง และเทศบาลตำบลฉลอง ซึ่งผลการศึกษาและออกแบบได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต จากการศึกษา พบว่า  สาเหตุหลักของการเกิดน้ำท่วม เกิดจากปริมาณน้ำหลากจากภูเขาที่อยู่รอบ ๆ เขตเทศบาลนครภูเก็ต เช่น น้ำหลากจากเขารัง เขาโต๊ะแซะ และเขาพันธุรัตน์  โดยงปริมาณน้ำหลากจากภายนอกมีมากกว่าความสามารถในการระบายน้ำของคลองบางใหญ่ คลองท่าแครง คลองแสนสุข และ คลองร่วมน้ำใจ ประกอบกับสภาพคู คลองที่มีขนาดแคบ ตื้นเขิน มีการบุกรุกถมดินเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านเรือน  หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์เป็นจำนวนมาก โดยขาดการวางแผนการระบายน้ำที่เหมาะสม และท่อระบายน้ำเดิมได้ก่อสร้างมานานมีขนาดเล็ก ขาดความต่อเนื่องไม่เป็นโครงข่ายครอบคลุมทั่วพื้นที่เทศบาล

 

เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลา 1 -2  ชั่วโมง จะมีขยะอุดตัน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ประกอบกับเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำในคลองบางใหญ่และคลองแสนสุข เอ่อล้นตลิ่ง ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมคือ การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณปากคลอง เพื่อสูบน้ำฝนที่ตกลงมาออกสู่ภายนอกในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

 

จากการศึกษาการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตและชุมชนต่อเนื่อง ที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ มีดังนี้ คือ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ระบายน้ำลงคลองท่าแครง ก่อสร้างรางระบายน้ำคลองลัด จากคลองบางใหญ่ไปคลองแสนสุข ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุรินทร์  ถนนพังงาลงสู่คลองแสนสุข ดาดท้องคลองร่วมน้ำใจ จากสะพานถนนอำเภอถึงสะพานถนนอนุภาษภูเก็ตการ ดาดท้องคลองร่วมน้ำใจ จากสะพานร่วมถึงสะพานรัษฎา ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอำเภอลงคลองสะพานซอยเสนา ก่อสร้างคัดป้องกันตลิ่งคลองแสนสุข ดาดท้องคลองสะพานพระอร่าม – คอนโดศุภพาลัย ก่อสร้างคัดป้องกันตลิ่ง คลองร่วมน้ำใจฝั่งซ้าย บริเวณสะพานปลารัษฎาก่อสร้างคัดป้องกันตลิ่งคลองท่าแครง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – ถนนเจ้าฟ้า ก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองบางใหญ่ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองแสนสุข ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองร่วมน้ำใจ

 

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการต่างเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง  เป็นผู้ทำการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นเทศบาลนครภูเก็ต โดยใช้งบประมาณในดำเนินงานทั้งสิ้น 517,600,000 บาท ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนมาแล้ว การดำเนินโครงการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายใน 900 วัน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 คาดว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา