เทศบาลนครภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีพ้อต่อ

โพสเมื่อ : Thursday, September 7th, 2017 : 11.19 pm

เทศบาลนครภูเก็ตจัดประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) แห่งเดียวในไทยเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

วันนี้ (7 ก.ย.) ที่ตลาดสดสาธารณะ 1 ถนนระนอง ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และ ตัวแทนจากหลายภาคส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีพ้อต่อ หรือสารทจีน ประจำปี 2560โดยมีเป็นพิธีการอัญเชิญองค์พ้อต่อก้ง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันนมัสการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชน และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับประเพณีฯดังกล่าว เทศบาลฯ ร่วมมือกับเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน จัดขึ้น เพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษ รวมถึงเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่วิญาณไร้ญาติ ซึ่งในทุกปีตรงกับเดือน 7 ตามปฏิทินจีน หรือตรงกับเดือน 9 ของไทย

รวมทั้งเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่ได้ปฏิบัติสืบทอดมาช้านาน เป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ชาวไทยเชื้อสายจีนได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ โดยแต่ละบ้านจะจัดแท่นบูชาพร้อมเครื่องไหว้อาหารคาวหวาน ได้แก่ น้ำชา ขนมรวม  ขนมเต่า ขนมฟู ขนมจ่าง ผลไม้ (สับปะรด กล้วย ข้าว ส้ม) ของหวานคาวเหล้าจีน และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ขนมเต่าสีแดง เรียกว่า “อังกู้”

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานประเพณีพ้อต่อจังหวัดภูเก็ต เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ การร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ และการรักษาประเพณีที่ดีงามยังนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นการจัดสืบสานประเพณีดังกล่าวแห่งเดี่ยวในประเทศไทย

และหากเรานำมาผนวกกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีของทุกภาคส่วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนนำพาเมืองภูเก็ตไปสู่ความเป็นเลิศของการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองในระดับท้องถิ่น และระดับชาติต่อไป