เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่

โพสเมื่อ : Thursday, December 26th, 2019 : 6.33 pm

เทศบาลตำบลรัษฎา เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อร่วมกันลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภูดิท  รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจชุมชนตำบลรัษฎา งานเทศกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น โดยมี นางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา กล่าวว่า ด้วยอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย โดยจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

เทศบาลตำบลรัษฎา จึงได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ขึ้น เพื่อร่วมกันลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากปัจจัยเสี่ยง ด้านคน  ด้านยานพาหนะ  ด้านถนนและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงานทั้งใน ช่วงเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2562 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยเทศบาลได้มีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่  ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  มีการตั้งจุดตรวจหลักและจุดบริการในพื้นที่ตำบลรัษฎา จำนวน 2 จุด คือบริเวณหน้าอาคารเมืองใหม่ ถนนเทพกระษัตรี (ขาออก) และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

ด้าน นายภูดิท รักษาราษฎร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบาดเจ็บและเสียชีวิต นำความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม สูญเสียงบประมาณ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ ด้วยความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและแนวคิดที่ว่า “ทุกชีวิตมีค่าและได้รับความปลอดภัย หากพลาดพลั้ง เกิดเหตุจะได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที” ทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก ทำให้การใช้รถใช้ถนนมีความหนาแน่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากคน สภาพแวดล้อม ความไม่คุ้นชินต่อถนนหนทาง สภาพถนนชำรุด การก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่ยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น