เทศบาลตำบลรัษฎาเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

โพสเมื่อ : Friday, January 4th, 2019 : 2.08 pm

 

เทศบาลตำบลรัษฎาเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ ( 4 ม.ค.) ตามที่ได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “ปาบึก” ฉบับที่ 11 (9/2562) นั้น เทศบาลตำบลรัษฎา โดยนายภูดิท รักษาราษฎร์  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์พายุ “ปาบึก” ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลรัษฎา โดยนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ได้ทำการซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และแบ่งหน้าที่ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เตรียมพร้อมในการทำงาน 

พร้อมทั้งให้สำรวจวางแผนเตรียมพร้อมกำลังคนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือให้พร้อม  เตรียมความพร้อมในการเปิดทางระบายน้ำและฝาตะแกรงต่าง ๆ บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลรัษฎาโดยเฉพาะบริเวณถนนเทพฯ หน้าซุปเปอร์ชีป บริเวณหน้าบ้านวานิชและถนนเทพประทานด้านหลังซุปเปอร์ เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำหลังโรงไฟฟ้าและสามกอง 1  พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้รถประชาสัมพันธ์ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ตำบลรัษฎาให้เตรียมพร้อมในการรับมือกับพายุ  และกำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้