“เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต เริ่มแล้ว  โชว์ทำ“บีไถ่บ๊าก” หม้อใหญ่ที่สุดในโลก

โพสเมื่อ : Sunday, January 21st, 2018 : 3.38 pm

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมปรุง “บีไถ่บ๊าก” หม้อใหญ่ที่สุดในโลก เปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 10” 20 – 24 ม.ค.2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาหาร ประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมืองภูเก็ตสู่ตลาดท่องเที่ยว

 

เมื่อคืนที่ผ่านมา (20 ม.ค.) ที่เวทีกลางสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 10” มีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงระดับโลก  ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน”  และมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของคนภูเก็ต  อาหารของชาวภูเก็ตได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองและชาวจีน  จึงกล่าวได้ว่าอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนภูเก็ต  การได้ลองลิ้มอาหารพื้นเมืองภูเก็ต  ก็เสมือนกับว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตผ่านอาหารการกินไปด้วย

ดังนั้น แนวคิดที่ได้นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมือง มาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตถือเป็นความหลากหลายอีกด้านหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนเมืองภูเก็ตในการสัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตด้วย  ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นแห่งนี้

ตนจึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่มีการจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” ในครั้งนี้ เพื่อเน้นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหาร และ เป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ตนมีความเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดภูเก็ตได้อีกมุมมองหนึ่งในตลาดท่องเที่ยว

ด้านนายธีระ เจี่ยสกุล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าว ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

โดยนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ตเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว  ให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและสะอาด  รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร

ในการจัดงานครั้งนี้ มีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 24  มกราคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วยการปรุง  “บีไถ่บ๊าก” หม้อใหญ่ที่สุดในโลก  การแข่งขันการทำยำย่าหนัด และ ค๊อกเทล สับปะรด การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านของเด็กนักเรียน

สาธิตการปรุงอาหารพื้นเมืองภูเก็ต/แกะสลักผักผลไม้ น้ำแข็ง ออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์  เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี