เตือนแมงกะพรุนเริ่มมา รพ.สต.สังกัดอบจ.ลงพื้นที่ให้ความรู้

โพสเมื่อ : Tuesday, February 7th, 2023 : 6.48 pm

เตือนแมงกะพรุนระบาด รพ.สต.สักกัด อบจ. ร่วมหารือให้ความรู้เพื่ออุปกรณ์ดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับพิษจากแมงกะพรุน

เมื่อเร็วๆนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน สังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหานักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุน โดยร่วมกับ รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ฉลอง สสจ.ภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ต.กะรน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยได้แนวทางข้อสรุปเบื้องต้น คือการทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องแมงกะรุนพิษผ่านทางกรุ๊ปทัวร์ รวมทั้งการเพิ่มเสาน้ำเกลือ ในบริเวณเฝ้าระวัง และติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังแมงกะพรุนขณะลงเล่นน้ำ