เตรียมเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อภูเก็ต คลายล็อกคนเข้าเกาะ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค

โพสเมื่อ : Saturday, September 18th, 2021 : 4.41 pm

เตรียมเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต คลายล็อก คนเข้าเกาะ แต่ยังคงมาตรการควบคุมโรคโควิด ฉีดวัคซีน – ตรวจหาเชื้อ ลงทะเบียน ยึดหลัก “ลดการติดเชื้อ เศรษฐกิจเดินได้”

วันนี้ ( 18 ก.ย.) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม หารือมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ฝ่ายปกครองเข้าร่วม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการจากประกาศใช้คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 5407/2564 เรื่องมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ยง2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งในการประชุมมีการหารือถึงมาตรการการเดินทางเข้าภูเก็ต ของคนทุกกลุ่ม ภายใต้หลักลดการติดเชื้อ เศรษฐกิจเดินได้ของจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปที่จะนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตพิจารณาประกอบด้วย เปิดให้ทุกกลุ่มสามารถเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตภายใต้เงื่อนไข 1. ฉีดวัคซีนครบโดส  2.ตรวจ Swab Test โดยวิธี RT-PCR หรือ ตรวจแบบ ATK มีผลภายใน 7 วัน 3.ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 คนที่เดินทางเข้ามาจะต้องลงทะเบียน ใน “หมอพร้อม” และ “Gophuget” หรือวิธีการตามที่จังหวัดภูเก็ตกำหนด

ส่วนการเดินทางโดยทางอากาศซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องของวิธีการตรวจหาเชื้อ เตรียมเสนอ ศปก.และ ศบค.ให้มีการตั้งจุดตรวจ ATK ที่สนามบินต้นทางกรณีที่ผู้เดินทางนำ ชุดตรวจ ATK มาเอง

โดยข้อเสนอดังกล่าวทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นของการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ฝ่ายปกครอง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งจะมีการประชุมเร็วนี้