เตรียมตัวให้พร้อมพบกับ “ตูน BODYSLAMW ในคอนเสิร์ต”มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง”

โพสเมื่อ : Tuesday, August 6th, 2019 : 11.14 am

สนุกสุดเหวี่ยง ! มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดคอนเสิร์ต เพื่อการศึกษา “มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง” กับ ตูน  BODYSLAM LIVE IN PKRU 2019

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา  ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดแถลงข่าว ประกาศความพร้อมจัดคอนเสิร์ตเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  “มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง : Bodyslam Live In pkru 2019 ” วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีศักยภาพมีความพร้อม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ในการพัฒนายกระดับบุคลากรของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ปัจจุบัน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ อุดมศึกษา กว่า 12,000.คน

การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ เพื่อ หารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบของเยาวชน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านดนตรี และ สร้างความสัมพันธ์ของชาวภูเก็ตให้เห็นถึงโครงการดีๆที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้บุคคลภายนอกและเยาวชนได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นอกจากพบกับ ตูน และวง Bodyslam แล้วยังมีลูกหลานชาวภูเก็ต วง Number Nine/ Hells Kitchen และ No Name

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมสัมผัสความสนุกสานกับความมันส์ กับคอนเสิร์ต มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง Bodyslam Live in pkru 2019 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 บัตรราคา 1,000 บาทและ 2,500 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์ 08 5570 6819