เตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่อง รองรับต่างชาติเที่ยว

โพสเมื่อ : Wednesday, July 29th, 2020 : 4.31 pm

 

กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียมความพร้อมภูเก็ตหนึ่งในสามพื้นที่นำร่อง นำต่างชาติท่องเที่ยว หาก ศบค.อนุญาตให้เดินทางเข้ามาได้ ด้านภูเก็ตพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงเข้ามากักตัว 14 วันก่อนพักระยะยาว

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (29 ก.ค.) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมร่วมกับ นางวันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การเตรีมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางนภสร ค้าขาย ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หาก ศบค.อนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศได้ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

นางวันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากทาง ศบค.เห็นชอบให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีแนวคิดที่จะให้จังหวัดภูเก็ต เกาะพีพี จ.กระบี่ และ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่นำร่องในการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และโดยเฉพาะความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่าพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือไม่หาก ศบค.อนุญาตให้เข้ามาได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก และความพร้อมของพื้นที่โดยใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในการกักตัวชาวต่างชาติ 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

ทั้งนี้เนื่องจากมองว่า พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องทั้ง 3 จุดนั้น เป็นเกาะง่ายต่อการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามานั้นจะต้องผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น ไม่สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเองได้ เพื่อให้สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น

 

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาภูเก็ตต้องสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวไปกว่า 120,000 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปทั้งหมด จำเป็นที่ภูเก็ตจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดึงคนไทยเข้ามาท่องเที่ยว และคนต่างชาติ หาก ศบค.อนุญาต ซึ่งภูเก็ตมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมที่มีกำลังซื้อสูง เข้ามากักตัว 14 วัน และอยู่ในภูเก็ตในระยะยาว ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลและโรงแรมได้จับมือกันดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และมีโรงแรมที่ผ่านมาการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน Alternative Local Stat Quarantine (ALSQ) ไปแล้วสองแห่ง