เตรียมความพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : Tuesday, February 22nd, 2022 : 7.56 pm

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะทำงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565

 

 

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)

 

เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2665 ระหว่างวันที่ 5-20 มีนาคม 2565 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) อนุสรณ์สถานเมืองถลาง และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ถลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์ และเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น จึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565

 

 

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้เสนอเรื่องเพื่อทราบ กำหนดการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 รวมทั้งเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางประชาสัมพันธ์การจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร แนวทางการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในระหว่างวันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) แนวทางการจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ แนวทางการจัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) แนวทางการจัดพิธีอัญเชิญธงชาติ ธงถลางชนะศึก และธงมิตรภาพแห่งสันติสุข ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565

 

รวมถึงแนวทางการจัดแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง วีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และลานศิลปวัฒนธรรม พร้อมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง (โอท็อป) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลัก จัดขึ้น ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2565

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เสนอเพื่อพิจารณาแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจร ในระหว่างจัดกิจกรรมต่างๆ แนวทางการจัดหน่วยพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ แนวทางการตรวจตรา ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดพิธีต่างๆ ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน