เตรียมความพร้อมคลี่คลายมาตรการคุมโควิดแพร่ระบาด หลังหลายพื้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเกิน 14 วัน

โพสเมื่อ : Wednesday, April 22nd, 2020 : 8.53 am

จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมปลดล็อกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด หลังหลายพื้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลาเกิน 14 วัน มอบ มอ.รวมรวบความคิดเห็น กำหนดมาตรการด้านต่างๆ ใช้หลังมีการปลดล็อก ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ

 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการคลายล็อกดาวน์จังหวัดภูเก็ต ที่คาดว่าจะมีขึ้นหลังวันที่ 30 เม.ย.นี้ ภายหลังประชุมร่วมกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายวงศกร นุ่มชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ว่า

สำหรับการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัดภูเก็ตลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน เพื่อนำไปสู่การปลดล็อกมาตรการป้องกันต่างๆ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้เตรียมการความพร้อมในมาตรการต่างๆเพื่อรองรับว่าทางนายกรัฐมนตรีจะประกาศยกเลิกมาตรการตามสถานการณ์ฉุนเฉินหรือไม่ และทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะออกมาตรการอย่างไรหลังจากนี้

 

ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (มอ.ภูเก็ต) เป็นผู้ที่จะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการกำหนดมาตรการรองรับการปลดล็อกมาตรการต่างๆ ซึ่งการปลดล็อกมาตรการต่างๆนั้น จะมีการดำเนินการภายในจังหวัดภูเก็ตก่อน ส่วนการปลดล็อกระหว่างจังหวัดนั้นไม่สามารถที่จะตอบได้ในขณะนี้ แต่ถ้าภายในจังหวัดนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มเสี่ยง ซึ่งตอนนี้ทางการแพทย์และสาธารณสุขมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ป่าตองและบางเทา ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่ ส่วนตำบลอื่นๆ ถ้าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นค่อนที่จะเบาใจได้แล้ว ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเกินเวลา 14 วันมาแล้วในหลายๆ ตำบล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเก็ต กล่าวต่อว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทาง มอ.ภูเก็ต รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และกำหนดมาตรการต่างๆ หลังมีการปลดล็อกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตพิจารณา ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการนั้นจะต้องสอดรับกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการต่างๆของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจะมีการประชุมในเร็วๆนี้

 

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจะปลดล็อกมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นั้น จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน น่าจะเป็นเวลาที่ปลอดภัย แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยและมั่นใจจริงๆ จะต้องเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกัน 28 วัน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ดำเนินการอยู่ในช่วงของการระบาดอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

โดยจะเห็นว่าในพื้นที่ภูเก็ตทั้ง 17 ตำบล มีตำบลที่ไม่พบการติดเชื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วันแล้ว 8 ตำบลด้วยกัน ข้อมูลวันที่ 21 เม.ย.2563 และมีพื้นที่สีแดงที่จะต้องเฝ้าระวังต่ออีก 9 ตำบล ซึ่งตำบลที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ ที่ยังพบผู้ติดเชื้อ คือ ป่าตอง และ บางเทา โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลป่าตองที่ล่าสุดยังพบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่จากวันที่พบผู้ติดเชื้อไปอีก 14 วัน ส่วนตำบลอื่นๆ คิดว่าน่าที่จะปลดล็อกพื้นที่ได้ภายในสิ้นเดือนเมษายน เพราะไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเกิน 14 วันแล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับทางนโนบายของรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ