เดินหน้าปรับภูมิทัศน์เมืองป่าตอง นายกเล็กเมืองป่าตองจี้ผู้รับเหมาเร่งเอาสายไฟฟ้าลงดิน ต้องเสร็จภายใน ก.ย.นี้

โพสเมื่อ : Thursday, July 2nd, 2020 : 10.03 am

เดินหน้าปรับภูมิทัศน์เมืองป่าตอง นายกเล็กเมืองป่าตองจี้ผู้รับเหมา เร่งดำเนินโครงการเอาสายไฟฟ้าลงดิน ถนนหน้าหาดป่าตอง ต้องเสร็จภายใน ก.ย.นี้ หวังคืนพื้นผิวจราจร และความสวยงามให้ป่าตอง ระบุต้องเสร็จครบสัญญาที่ขอขยายเดือน ก.ย.นี้

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดป่าตอง ถนนทวีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต ว่า ระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร ว่า ขณะนี้ถ้าใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะที่หาดป่าตองบริเวณถนนทวีวงศ์ หรือถนนหน้าหาดป่าตองอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรเนื่องจากถนนไม่เรียบบางจุดมีการเปิดถนนทำให้การใช้เส้นทางดังกล่าวไม่สะดวกเท่าที่ควร

เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการเอาสายไฟฟ้าลงดิน หรือโครงการก่อสร้างสายเคเบิลได้ดิน ซึ่งทางเทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางการไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมบริเวณหาดป่าตองให้มีความสวยงาม ไม่มีเสาไฟฟ้ามาบดบังทัศนียภาพ ซึ่งนอกจากจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแล้ว ยังจะทำให้การท่องเที่ยวภายในเขตจังหวัดภูเก็ตรุดหน้าไปอีกระดับหนึ่ง เนื่องจากการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยลำดับต้นๆ ที่นำรายได้เข้าสู่จังหวัด และประเทศ ดังนั้น เทศบาลเมืองป่าตอง

อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางเทศบาลได้ประสานไปยังการไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่ยังติดปัญหาที่ในส่วนของผู้ประกอบการที่ยังไม่กลับเข้ามาทำงานหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยขณะนี้การดำเนินโครงการทำไปได้แล้วประมาณ 60 % ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินโครงการที่บริเวณดังกล่าวมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำงาน ซึ่งทางผู้ประกอบการขอให้ทางผู้รับเหมาทำงานได้เฉพาะช่วงกลางวัน หลังจากเวลา 18.00 น. ต้องหยุด เพื่อให้เมืองสามารถทำธุรกิจไปได้ ซึ่งการปิดถนนที่ผ่านมาเป็นการปิดชั่วคราวเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้ แต่เมื่อถนนไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ทำให้ทรุดบ้าง เป็นหลุมบ้าง จนเป็นที่มาของถนนที่ไม่เรียบและเป็นลูกคลื่น ประกอบกับที่ผ่านมาภูเก็ตถูกปิดเมือง ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าทำงานได้

แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางเทศบาลพยายามอย่างเต็มที่ในการเร่งรัดให้ทางผู้รับเหมาดำเนินงานให้เสร็จภายในรอบตามสัญญาว่าจ้างซึ่งจะครบสัญญาที่ผู้ประกอบการขอขยายประมาณเดือน ก.ย. 63 เพื่อให้ทันกับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหน้า ซึ่งขณะนี้พยายามที่จะเร่งให้ทางผู้รับเหมาเข้ามาทำงาน แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนเข้ามาตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเขาติดปัญหาอะไร โดยมีการประสานกับทางการไฟฟ้ามาตลอดเพื่อให้งานคืบหน้าและเสร็จทันตามที่กำหนด

สำหรับงบประมาณในการดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 225 ล้านบาท ทางเทศบาลสนับสนุน 64 ล้าน ที่เหลือเป็นงบของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งปริมาณงานในส่วนของโครงสร้างการโยธน คือในส่วนของการเปิดถนนเพื่อเตรียมนำเสียไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำลอดเข้าไปในท่อเสร็จไปแล้วประมาณ 60 % หลังจากที่งานส่วนนี้เสร็จ 100 % ก็จะมีการเปิดท่อเพื่อร้อยสาย หลังจากนั้นก็จะมีการทดลอง ถ้าเรียบร้อยก็จะเอาเสาไฟทั้งหมดลงและปรับผิวจราจรทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ถนนทวีวงศ์มีความสวบงมไม่มีสายไฟฟ้ามาบดบังทัศนะการมองเห็น ปัญหาถนนที่เป็นลูกคลื่นก็จะหมดไป ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ