เชิญร่วม ! เสวนาเรื่อง “PR บน Social อย่างไร? ให้ Soเชี่ยว(ชาญ)”

โพสเมื่อ : Friday, July 12th, 2019 : 11.08 am

เชิญร่วม ! เสวนาเรื่อง “PR บน Social อย่างไร? ให้ Soเชี่ยว(ชาญ)” จัดสถาบันการประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 45 กำหนดจัดงาน

ด้วยสถาบันการประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 45 กำหนดจัดงานเสวนาเรื่อง “PR บน Social อย่างไร? ให้ Soเชี่ยว(ชาญ)” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ในการนี้ ขอเรียนผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาดังกล่าวได้ฟรี  ทั้งนี้สามารถตอบรับการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้ทางpr45.2019@gmail.com หรือ  QR Code และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธัญญา ศิริจรรยานนท์ โทร 081-762-7381