“เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ “มุ่งพัฒนาป่าตองเป็น “เมืองแห่งการเดิน”

โพสเมื่อ : Thursday, July 4th, 2019 : 3.49 pm

“จี้หยอย” เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์” มุ่งมั่นพัฒนา ป่าตองเป็น “เมืองแห่งการเดิน” ครอบคลุมพืนที่กว่า 5 ตารางกิโลเมตรที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกเส้นทาง เพื่อก้าวไปสูงเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม ยั่งยืน

นางสาวเฉลิมลักษน์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเมืองป่าตองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน น่าอยู่ น่าเที่ยว ว่า เมืองที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลก จะต้องเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความร่มรื่น น่าอยู่ น่าอาศัย การเดินทางสะดวก ปลอดภัย ดังนั้นในแผนพัฒนาเมืองป่าตอง จึงมีแผนพัฒนาเรื่องเมืองแห่งการเดินด้วยซึ่งเป็นนโยบายที่สืบเนื่องมาจากนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่เราพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย เพราะนอกจากเมืองสะอาดแล้ว ก็อยากที่จะสร้างเมืองให้ น่าเที่ยวด้วย

สำหรับการพัฒนาเมืองป่าตองจึงได้ตั้งความหวังและตั้งใจเอาไว้อย่างมุ่งมั่นว่า เมืองป่าตองจะต้อง “เป็นเมืองแห่งการเดิน” ที่ผ่านมาก็จะมีเส้นทางการเดินได้บ้าง เพียงแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงทั้งพื้นที่ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2562) ทางเทศบาลได้เริ่มเดินหน้าทำโครงการดังกล่าวแล้ว โดยเริ่มเทผิวการจราจรและปรับปรุงทางเท้า ตอนนี้ทำอยู่ที่ถนน 200 ปี ถนนหาดป่าตอง ถนนสวัสดิรักษ์ ถนนร่วมใจ ถนนไสน้ำเย็น และที่กำลังจะดำเนินการก็ที่ถนนบางลา ซึ่งเราจะปรับผิวการจราจรและทางเท้าทั้งหมด เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินได้อย่างสะดวก

ในส่วนที่จะทำปีนี้ (2563) ก็คือถนนทวีวงษ์ (หน้าหาด) แต่ว่าก่อนจะดำเนินการใด ก็ต้องรอให้การดำเนินการนำสายไฟลงดินให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งงบประมาณรอเอาไว้แล้ว พอการดำเนินการเรื่องสายไฟลงดินประมาณต้นปี 2563 แล้วเสร็จ เราก็จะใช้งบประมาณทำถนนและทางเท้าพร้อมการปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงาม เพราะที่ผ่านมาเรามีทางเท้าอยู่เพียงพอ แต่ไม่เอื้ออำนวยให้เดินเพราะมันร้อน เราก็จะทยอยปลูกต้นไม้ อย่างเช่นถนนสาย ก. (สายพระเมตตา)  ในปีงบประมาณ 2563 ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการปลูกต้นไม้ใหญ่ ตลอดทั้งเส้นเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดการเดินให้มากขึ้น

เมื่อเรามีถนนที่สามารถเดินได้มากเท่าไหร่ ปริมาณการใช้รถในพื้นที่ก็จะน้อยลงเท่านั้นทำให้สามารถลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการค้าขายของพี่น้องประชาชนได้มากขึ้น เทศบาลเมืองป่าตองก็มีความมุ่งหวังว่าจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้ในปีงบประมาณ 2563 นี้ หลังจากเสร็จเรื่องปลูกต้นไม้ หากว่ามีงบประมาณเพิ่มก็อาจจะทำให้เรื่องของการขยายทางเท้ารวมถึงการปรับผิวการจราจรไปเรื่อยๆ ในเส้นทางที่ยังไม่ได้ทำ

นางสาวเฉลิมลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาป่าตองเป็นเมืองแห่งการดินนั้น จะดำเนินการไปทีละเส้นทาง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ก็ทำไปได้หลายเส้นทางแล้ว  เหลือเพียงแค่ถนนที่ไม่มีทางเท้าที่ยังต้องทำต่อก็คือ ถนนในหมู่บ้าน ก็คือถนนพระบารมี ถนนพิศิษฐ์กรณีย์ ถนนไสน้ำเย็น ถนนนาใน ถนนเหล่านี้จะเริ่มทำได้หลังจากปีงบประมาณ 2563 ก็คืองบประมาณปี 2564 เหตุผลที่ยังไม่ทำตอนนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่ปัญหาคือมีพี่น้องประชาชนรุกล้ำทางเท้าออกมาด้วย ซึ่งก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ก็ต้องเข้าไปพุดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการขยับ เพื่อที่ว่าทางเทศบาลจะได้ตั้งงบประมาณดำเนินการได้ ต่อให้เทศบาลฯตั้งงบประมาณปีนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ เราต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน

สำหรับงบประมาณในการดำเนินการเรื่อง “ป่าตองเมืองแห่งการเดิน” ทั้งในเรื่องการปรับผิวการจราจร การปรับปรุงทางเท้า การปลูกต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทาง นั้น แต่ละเส้นทางก็ใช้ไม่เท่ากัน อย่างเช่น สาย 200 ปี ใช้อยู่ที่ 22 – 23 ล้านบาท  ถนนหากป่าตอง ถนนสวัสดิรักษ์ ถนนบางลา ถนนร่วมใจ โดยเฉลี่ยแต่ละเส้นก็ตกอยู่ประมาณเส้นละ 3 ล้านบาท ถนนไสน้ำเย็นจะอยู่ประมาณ 4 – 5 ล้านบาท รวมถึงถนนทวีวงษ์ที่กำลังมีการดำเนินการเรื่องนำสายไฟฟ้าลงดิน และประมาณการในส่วนของการดำเนินการเพื่อรองรับเมืองแห่งการเดิน ก็น่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ 70-80 ล้านบาท โดยรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ การเพิ่มเติมในส่วนของไฟแสงสว่าง

โดยส่วนตัวมองว่าให้ทำในเรื่องที่จำเป็นก่อน เช่น เรื่องการปรับผิวจราจร การเพิ่มเติมทางเท้า ส่วนในเรื่องของความสวยงามค่อยมาเพิ่มเติมทีหลัง งบประมาณในส่วนของถนนทวีวงศ์ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทไม่เกินนี้ หลังจากกลุ่มนี้แล้วเสร็จ ก็จะทยอยเข้าในหมู่บ้าน ทำผิวจราจรเพิ่มเติมและทำทางเท้า โดยรวมที่ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2562 ก็ร่วมๆ 30-40 ล้านบาทแล้ว มองว่ามันสมควรที่จะต้องดำเนินการแล้ว เพราะว่าผิวการจราจรมีความชำรุดเสียหายไปมากไม่เหมาะสำหรับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

นอกจากถนนสาย กอ. ที่จะมีการปลูกต้นไม้ใหญ่แล้ว ก็ยังมีถนนสายอื่นๆที่ทยอยทำกันอยู่ เช่น ถนนราษฏร์ปาทานุสรณ์ ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่าครึ่งถนน  ส่วนที่เหลือก็ยังไม่มีที่ในการปลูก เพราะทางเท้าแคบก็เลยไปขอปลูกในที่เอกชน โดงบประมาณของเอกชน แต่สุดท้ายแล้วเราก็จะได้ร่มเงาให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินเที่ยวในเมืองป่าตอง

สำหรับถนนในป่าตองจริงๆ แล้วมีร่วม 20 กว่าสาย ที่เป็นสายเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างชุมชนต่อชุมชน ส่วนสายหลักก็จะมี ถนนทวีวงษ์ ถนน 200 ปี ถนนพระเมตตา ถนนบารมี ถนนพิศิษฐ์กรณีย์ ถนนไสน้ำเย็น ถนนนาใน ถนน 50 ปี ถนนหมื่นเงิน รวมแล้วก็ประมาณ 9 เส้นหลักๆ ซึ่งถ้าจะเดินก็สามารถที่จะเดินเชื่อมต่อกันได้เป็นเหมือนใยแมงมุม ในพื้นที่ 5.4 ตารางกิโลเมตร

สำหรับถนนทวีวงษ์ที่มีการดำเนินการนำสายไฟลงดินนั้น น่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563 จะเริ่มเปิดหน้างานในเดือนกรกฎาคม 2562 และประมาณการว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2563 รวมแล้วก็ประมาณ 12 เดือน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งงบประมาณดำเนินการทั้งหมด 225 ล้านบาท เป็นงบประมาณของเทศบาลเมืองป่าตองประมาณ 64 ล้านบาท ที่เหลือเป็นของการไฟฟ้า เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ทางเทศบาลก็สามารถดำเนินการสร้างทางเท้าใหม่และปรับผิวจราจรได้ทันที

“หากทุกการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมืองป่าตองจะเป็นเมืองแห่งการเดินที่สวยงามมากๆ การเดินก็สามารถที่จะเดินได้เรียบง่ายขึ้น ทางเท้าก็สามารถเดินได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสายไฟฟ้ารกรุงรัง เมืองก็จะร่มรื่นขึ้น จะกลายเป็นภาพที่สวยงามที่แชร์กันออกไปสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก