เจ้าท่าภูเก็ต มอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำให้ชาวบ้านแหลมทราย 34 ราย บรรเทาความเดือดร้อน ตามคำสั่ง คสช.

โพสเมื่อ : Friday, May 27th, 2022 : 2.57 pm

 

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ แก่ชาวบ้านบ้านแหลมทราย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 34 ราย ตามคำสั่ง คสช.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในการปลูกสร้างบ้านเรือนริมทะเล

 

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ ( 27 พ.ค.) ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จัดพิธีมอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ นำโดยมี นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ และมีนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีมอบฯ โดยมี นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี นายวิชัยไกรเทพ กำนันตำบลเทพกระษัตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.เทพกระษัตรี และประชาชนบ้านแหลมทราย ร่วมพิธีรับมอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำในครั้งนี้

 

 

นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า การมอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้แก่ชาวบ้านแหลมทราย จำนวน 34 รายในวันนี้ สืบเนื่องมาจากตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 32/2565 เรื่องการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่ เพื่อไม่ให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน้ำไทย ฉบับที่ 17 ปี 2560 ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมโดยรวม โดยจะต้องได้รับอนุญาต ซึ่งจะต้องแจ้งการครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำต่อกรมเจ้าท่าเพื่อพิจารณา

 

 

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่บ้านแหลมทรายได้มีกลุ่มชาวบ้านมาจดแจ้งครอบครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ทั้งหมด 48 ราย ซึ่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว ได้ให้การอนุญาตในห้วงแรก จำนวน 14 ราย ไม่อนุญาตและสั่งรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 34 ราย

 

 

โดยกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้ใช้สิทธิ์ทางปกครองขออุทธรณ์คำสั่งรื้อถอนต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต แต่เนื่องจากขาดการยื่นอุทธรณ์ และยังขาดเอกสารสำคัญในการรับรองปี พ.ศ. ..ของสิ่งปลูกสร้างฯ ทำให้ถูกยกอุทธรณ์ทั้งหมด และต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครอง แต่หลังจากนั้นได้มีการผลักดัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคม และที่สำคัญยิ่งคือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ได้ออกหนังสือรับรองปี พ.ศ. ให้กับกลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน ทำให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต สามารถนำเรื่องต่างๆกลับมาพิจารณา เพื่อออกใบอนุญาตให้ชาวบ้านแหลมทรายได้ทั้งหมด

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้มอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้แก่ชาวบ้านแหลมทราย ทั้งสิ้น 34 ราย ซึ่งทั้ง 34 ราย เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ตามกฎกระกระทรวง ฉบับที่ 64 ออกตามความในเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ผู้ได้รับอนุญาตต้องชำระค่าตอบแทนรายปีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด เช่น พักอาศัย ตารางเมตรละ 5 บาท ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียค่าตอบแทนเป็นสองเท่า เพื่อการดูแลประโยชน์ของพื้นที่ต่อไป