เจ้าท่าติดตั้งแล้ว! ทุ่นไฟปากร่องน้ำ คลองเกาะแก้ว ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ

โพสเมื่อ : Saturday, November 28th, 2020 : 3.38 pm

 

เจ้าท่าภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 3 ตรัง ทำการติดตั้งทุ่นไฟปากร่อง บริเวณปากร่องน้ำคลองเกาะแก้ว แสดงไฟสัญญาณปากร่องน้ำสำหรับเรือเข้า-ออก ก่อนจะเข้าขุดลอกร่องน้ำในเดือนเมษายนปีหน้า เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และยกระดับความปลอดภัยทางน้ำของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ ( 28 พ.ย.) นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา รักษาการในตำแหน่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ร่วมกับ นายกู้เกียรติ พรหมเสนา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำสะปำ ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 3 ( ตรัง) และ นายนำชัย มอญขาม นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กลุ่มเครื่องหมายการเดินเรือ สังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ และเจ้าหน้าที่ นำเรือ เจ้าท่า ข.27 ติดตั้งทุ่นไฟปากร่อง (Safe Water Buoy) บริเวณปากร่องน้ำคลองเกาะแก้ว เพื่อแสดงไฟสัญญาณปากร่องน้ำ สำหรับเรือที่เข้า-ออกบริเวณร่องน้ำ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ เป็นการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำในจังหวัดภูเก็ต ให้มากยิ่งขึ้น

ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เมื่อครั้งที่เดินทางมาตรวจล่องน้ำเกาะแก้ว ในการประชุม ครม.สัญจร ที่ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนปี 2564 ในการขุดลอกร่องน้ำ และติดตั้งเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือ เพื่อผลักดันให้ จ.ภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการเทียบท่าเรือสำราญและกีฬาของภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายรัฐบาล “มารีน่าฮับ”(Marina Hub) รองรับนักท่องเที่ยวของไทยและต่างชาติให้มีมาตรฐานบริการระดับโลก สร้างประโยชน์กับ ผู้ประกอบการเรือสำราญกีฬา เรือโดยสาร กลุ่มนักท่องเที่ยวเรือยอท์ช ผู้ให้บริการซ่อมท่ปากาเรือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประมงท้องถิ่น ซึ่งต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนต่อไปในปีงบประมาณ 2564 นั้น

นายณชพงศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในบริเวณร่องน้ำคลองเกาะแก้ว ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุเรือโดนกันบ่อยครั้ง นำมาซึ่งการเสียชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า โดยนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก จึงได้จัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการขุดลอกร่องน้ำคลองสะปำ ระยะ 1.5 กม ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2564 และต่อมาจะนำเรือมาดำเนินการขุดลอกคลองเกาะแก้ว (ร่องนอก) จาก กม.-3.500 ถึง กม.0.000 รวมระยะทาง 3.50 กิโลเมตร โดยมีกำหนดดำเนินการขุดลอกในช่วงเดือน เมษายน 2564 คาดว่าแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564 ในส่วนร่องน้ำคลองเกาะแก้ว (ร่องใน) ระยะ 1.5 กม. กรมเจ้าท่าได้ขอสนับสนุนงบประมาณ ปี 2565 เพื่อให้การสัญจรทางน้ำมีความสะดวกและปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว