เจ้าของทุ่งปอเทืองเผยนำแนวพระราชดำริปรับดิน /ให้ของขวัญให้คนภูเก็ต

โพสเมื่อ : Monday, December 26th, 2016 : 5.42 pm

เจ้าของ “ทุ่งปอเทือง” เผยนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ปรับปรุงดิน พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนภูเก็ตได้ชื่นชมความสวยงาม ยินดีให้เข้าไปถ่ายรูปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คิดไม่ถึงจะมีคนสนใจมาก1482748622449.jpeg

นางปิยะพร อุดมทรัพย์ เจ้าของที่ดินที่ปลูกต้นปอเทือง ได้กล่าวถึงการนำต้นปอเทืองมาปลูกบนเนื้อที่ 22 ไร ตั้งอยู่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียติ ร.9 หรือถนนบายพาส ใกล้กับธนาคารธนชาติ ก่อนถึงสี่แยกโลตัส อ.เมือง จ.ภูเก็ต ที่กำลังกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปและจุดนัดพบของคนภูเก็ตแห่งใหม่ จนโด่งดังในโลกโซเชียล และในแต่ละวัน มีคนเข้าไปถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก ว่า ปกติครอบครัวเดิมทำอาชีพเกษตรอยู่แล้ว ทั้งสวนยางพารา สวนผลไม้ และปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ สำหรับที่ดินแปลงนี้สภาพดินไม่ดีไม่เหมาะที่จะทำการเกษตรปลูกพืชผักก็ให้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

และที่ผ่านมาตนได้ได้ศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเฉพาะการปรับปรุงดิน ด้วยการนำวัชพืชสดมาใช้เป็นปุ๋ย และจากการศึกษาพบว่าต้นปอเทืองเป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์จึงนำเอาแนวพระราชดำริดังกล่าวมาปรับใช้ด้วยการนำต้นปอเทืองมาปลูกในที่ดินดังกล่าว เพื่อให้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน

แต่อย่างไรก็ตามตนมองว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ติดถนนใหญ่เป็นเส้นทางที่มีนักท่องเที่ยวและคนภูเก็ตขับรถผ่านไปมาเพื่อเดินทางไปยังแหลงท่องเที่ยวสำคัญๆ จึงมองว่านอกจากจะปลูกเพื่อเป็นปุ๋ยบำรุงดินแล้ว น่าจะทำเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและคนภูเก็ตด้วย จึงลงมือปลูกต้นปอเทืองเมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้ว เพื่อให้สามารถออกดอกทันกับกับช่วงปีใหม่ เพื่อให้คนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพและชื่นชมกับความสวยงามของทุ่งปอเทือง1482748618264.jpeg

จะเห็นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวตนได้เปิดกว้างและทำทางลงจากถนนไว้ เพื่อให้คนที่เดินทางผ่านไปมาสามารถลงมาถ่ายรูปกับทุ่งปอเทืองได้สะดวก ซึ่งการเข้ามาถ่ายรูปก็สามารถเข้ามาได้เลย ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สิ่งที่ตนทำก็เพียงอยากเห็นรอยยิ้มและความประทับใจของผู้คนที่ได้มาสัมผัสกับความสวยงามของดอกปอเทืองเท่านั้น การทำจุดนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจมากขนาดนี้

นางปิยะพร ยังได้กล่าวต่อไปว่า  ดอกปอเทืองจะมีอายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ เมื่อดอกปอเทืองร่วงก็จะไถฝังกลบ เพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน ซึ่งปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดที่มีคุณภาพดีมาก หลังจากนั้นก็จะทำการปลูกพืชผลต่างๆ มีทั้งผักและผลไม้ เช่น มะพร้าวน้ำหอม กล้วย มะละกอ ชะอม เป็นต้น ในลักษณะของเกษตรผสมผสาน และจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปในอนาคตimage