เจ้าของคลินิกที่ป่าตองร่วมพัฒนาศักยภาพช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Thursday, August 2nd, 2018 : 2.26 pm

เจ้าของคลินิกที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมเสริมสร้างศักยภาพการช่วยชีวิตประชาชน – นักท่องเที่ยว เปิดอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับพนักงานโรงแรม เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด

เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์ ชูเกียรติ ฝีมือช่าง อายุรแพทย์หัวใจและ หลอดเลือด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตขั้นสูง(ACLS Instructor) ผู้อำนวยการ ป่าตอง อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ได้จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้การช่วยชีวิตในเบื้องต้น ให้กับพนักงานโรงแรม เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ในพื้นที่ป่าตอง ให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำ หรือ ประสบอุบัติเหตุอื่นๆ โดยได้รับความร่วมมือ จากนางณปภัช ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรทางการแพทย์ เครือ รพ กรุงเทพกลุ่มภาคใต้

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ Patong “Trust and Life Safety” ซึ่งเป็นร่วมมือของ ป่าตอง อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก และ ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มศักยภาพการช่วยชีวิตให้กับพนักงานโรงแรม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆ โดยมีพนักงานโรงแรม และเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเข้าร่วมจำนวนมาก

นายแพทย์ ชูเกียรติ ฝีมือช่าง อายุรแพทย์หัวใจและ หลอดเลือด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตขั้นสูง(ACLS Instructor) ผู้อำนวยการ ป่าตอง อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก กล่าวว่า เรื่องของการช่วยชีวิตในเบื้องต้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีชีวิตรอด เพราะฉะนั้น คนที่จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นให้มีโอกสรอดจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการช่วยชีวิตเบื้องต้น เช่น เรื่องของการปั้มหัวใจ ในการอบรมครั้งนี้จึงได้สอนเรื่องของการปั้มหัวใจ และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจให้กับผู้ที่เข้าอบรม เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย หรือผู้ประสบเหตุที่หยุดหายใจไดh

สำหรับการอบรมครั้งนี้ถือเป้นครั้งแรกที่ทาง ป่าตอง อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก จัดขึ้น หลังจากนี้จะมีการจัดอบรมต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานโรงแรมมีความชำนาญในการที่จะนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำ รถชน หรือหมดสติ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี