เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ภูเก็ตชูความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนรับมือสถานการณ์โรคระบาด

โพสเมื่อ : Thursday, September 10th, 2020 : 10.45 am

 

 เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต (BDMS PHUKET) แสดงความพร้อมการดูแลสุขภาพประชาชนในสถานการณ์โรคระบาด พร้อมสาธิตนวัตกรรมทางการแพทย์การดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคล และ โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตดีอย่างรอบด้าน

เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 6 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ นำทีมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด นายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก ร่วมแถลงข่าว “BDMS PHUKET สุขภาพดีไปด้วยกัน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของการสร้างชุมชนสุขภาพดีจังหวัดภูเก็ตและอันดามัน ณ Three Monkeys Restaurant

นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 6 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ กล่าวว่า “เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก โดยทั้งสามโรงพยาบาลมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันตามความซับซ้อนของโรคตามลำดับ ภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานของเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการให้คนภูเก็ตตลอดจนพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพ แต่ยังครอบคลุมถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย”

นายแพทย์ดุลย์ กล่าวต่อไปว่า “จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ (Bangkok Hospital Siriroj) วางแผนเตรียมความพร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาล ตลอดจนสหวิชาชีพ กรณีมีเคสฉุกเฉินเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา, อบต.เชิงทะเล และอสม. นำทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพลงพื้นที่ ณ มัสยิดมุการ์ร่มบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ให้บริการเชิงรุก Active Case Finding ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุกให้การสนับสนุนภาครัฐเป็นตัวแทนบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ มอบ Surgical Mask 10,000 ชิ้น และ N95 200 ชิ้น แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรงพยาบาลทั้งสามได้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจนหายและสามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้  นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลฯ ได้ออกนโยบายมอบส่วนลดต่าง ๆ ให้กับผู้รับบริการ อาทิ ส่วนลดค่าห้องพัก ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับกลุ่มข้าราชการ ลูกค้าทั่วไป รวมทั้งการเปิดบริการหอผู้ป่วยในสำหรับลูกค้าประกันกลุ่มและเดี่ยวโดยไม่มีส่วนเกิน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล”

ทางด้านนายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก ได้กล่าวถึงการให้บริการของโรงพยาบาลดีบุกว่า “ทางโรงพยาบาลดีบุกยังคงมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการดูแลคนไข้ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการด้านการตรวจสุขภาพสามารถใช้บริการ ณ โรงพยาบาลอื่น ๆ ในเครือได้”

“สำหรับ ALQ (Alternative Local Quarantine) เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต มีส่วนร่วมกับนโยบายของทางจังหวัด ในการช่วยสนับสนุนการดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นหลักสูตรอบรมให้กับทีมงานของโรงแรม ภายใต้การนำทีมโดยอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะได้รับการดูแลถูกต้องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข”

 

ขณะที่นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ได้ออกนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ได้รับสิทธิประโยชน์ในทุก ๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป, ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม, ผู้รับบริการที่ถือกรมธรรม์สุขภาพ, ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ผ่านโครงการไทยช่วยไทย สู้ภัยโควิด-19 มอบส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วย และค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและนอก, โครงการสุขวัฒน์มอบส่วนลดแก่ผู้สูงอายุ, โครงการ Expat Card ส่วนลดสำหรับชาวต่างชาติ และโครงการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้สิทธิบัตรทอง ภายใต้การดำเนินงานโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ภายใต้มาตรฐานการดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และสหวิชาชีพ ที่จะร่วมดูแลสุขภาพของทุกท่านและฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า “สิ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตทำนอกไปจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์และโรงพยาบาลดีบุกแล้ว เรายังได้นำนวัตกรรมทางการแพทย์การดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคลมาพัฒนาใช้ ผ่านการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท Myhealthgroup เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ (Internet of Medical Thing, IoMT) ที่จะสามารถใช้ในการติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยผ่านระบบแอพพลิเคชั่นแบบเรียล ไทม์

อาทิ ค่าน้ำตาลในเลือด ค่าความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น และยังมีระบบการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมดูแลติดตามผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง (Care Team Manager) อันจะช่วยทำให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยมีความแม่นยำ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เริ่มพัฒนาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) และกลุ่มผู้สูงอายุ และจะต่อยอดไปยังผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต”

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อในส่วนของโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Corporate Sustainability Development, CSD) ว่า “จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตคือการท่องเที่ยวโดยชุมชน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ทาง BDMS PHUKET เชื่อในการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้แก่ชุมชน ผ่านการให้องค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ภายใต้ชื่อโครงการ “ตาข่ายสุขภาพ” ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพผู้หยุดหายใจขั้นพื้นฐาน (CPR) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 7 ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย-ไม้ขาว, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแขนน-เทพกระษัตรี, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเทา-เชิงทะเล, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง-ป่าคลอก, ชุมชนท่องเที่ยวตำบลกมลา, ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต และชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะโหลน-ราไวย์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากจัดการด้านความปลอดภัยของคนในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะที่จะนำไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที”

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวเสริมว่า “นอกจากโครงการตาข่ายสุขภาพที่จะช่วยพัฒนาชุมชนในมิติสุขภาพแล้ว ทาง BDMS PHUKET ยังได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชายฝั่งทะเล และนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

โดยจัดตั้งชื่อโครงการว่า “เดินเก้งก้างปลูกป่าโกงกาง” ณ พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง รวมพื้นที่ 21 ไร่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 ปี (สิงหาคม 2563-สิงหาคม 2564) ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืช สัตว์ในทะเล และระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล อีกทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติมากขึ้น ซึ่ง BDMS PHUKET มองเห็นถึงความสำคัญของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป”