เครือเซ็นทรัลฯ ร่วมจัดกิจกรรม “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH”  ปลูกต้นโกงกาง 500 ต้น

โพสเมื่อ : Thursday, June 29th, 2023 : 4.19 pm

ห้างเซ็นทรัล จับมือ ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัด กิจกรรม “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH”  คืนพื้นที่ป่าชายเลน  ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ 500 ต้น

วันนี้ ( 29 มิ.ย.) บริเวณพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลน บ้านยามู  หมู่ 7 บ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมกับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เทสบาลตำบลป่าคลอก และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัด กิจกรรม “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” ขึ้น มีนายธนะเมศฐ์ พงษ์ภรณ์กุลภัค  ผู้จัดการทั่วไป ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต เป็นประธานเปิด

และมีนายณัฐพงษ์ ทัศนีย์ภาพ ผู้จัดการทั่วไปห้างเซ็นทรัลป่าตอง  นางสาวพวงทิพย์ เอกวิไลย ผู้จัดการทั่วไปห้างโรบินสันดีพาร์ทเม้นสโตร์ สาขาถลาง  และ นางสาวพัชรี รอดสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไปห้างโรบินสัน โอเชี่ยนจังซีลอน นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนภูเก็ต นายมนัส เกิดทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายศุภชัย เพิ่มพูน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนบ้านยามู และ นายพิราวัฒน์ ขาวทอง หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 120 คน

นายธนะเมศฐ์ พงษ์ภรณ์กุลภัค  ผู้จัดการทั่วไป ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรม  “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2023”  ในครั้งนี้ เนื่องจาก ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้เดินหน้าให้ความช่วยเหลือและสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้สังคมไทยในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกที่ยืนเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์

ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญ นั่นคือ การร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกับกรมป่าไม้แจกต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์แก่ลูกค้าห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทั่วประเทศ จำนวนถึง 75,000 ต้น ซึ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ราว 195 ไร่ กักเก็บคาร์บอนได้ถึง 185 ตันคาร์บอนไดออกไซต์ต่อปี และช่วยให้อุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 1-2 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ในจังหวัดภูเก็ต   ประกอบไปด้วย   ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต    เซ็นทรัลป่าตอง  โรบินสัน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ถลาง  และ โรบินสัน โอเชี่ยน จังซีลอน ผนึกกำลังจัดกิจกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดปลูกป่าชายเลน ขึ้น ณ พื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลนบ้านยามู หมู่ 7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีการปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 500 ต้น