เกิดขึ้นแล้วแห่งแรกในประเทศไทย Phuket Smart City

โพสเมื่อ : Friday, September 9th, 2016 : 4.24 pm

AH_Ad 2-01

รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Smart City แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน Startup ผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน รองรับนักลงทุนมนกลุ่ม AEC คลอบคลุม 8 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
unnamed
วันนี้ (9 ก.ย.) ที่ห้องประชุม โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดภูเก็ต หรือ โครงการ Phuket Smart City ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด Phuket Smart City 2020 : Smile Smart and Sustainable Phuket

unnamed (12)

โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ จำนวนมาก เข้าร่วมในพิธีเปิดตัวโครงการฯ ดังกล่าว ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหัวข้อ Phuket Smart City and Digital Economy นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ จำนวน 15 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วย
unnamed (3)
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ โครงการ Phuket Smart City ณ จังหวัดภูเก็ต และการจัดตั้งศูนย์ Phuket Smart City Innovation Park นับว่าเป็นโครงการที่สามารถขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนา ได้แก่ โครงการ Certified Digital Workers Investors เพื่อการรองรับและให้สิทธิประโยชน์ Digital Workers และ Digital Investors โครงการจัดตั้ง Phuket Smart City Innovation Park เพื่อสนับสนุน Super Cluster Digital โครงการศึกษาและพัฒนา Ecosytem and Incentive Study and Roadshow เพื่อรวบรวมมาตรการส่งเสริมการพัฒนา โครงการพัฒนาระบบ Smart Wi-Fi

unnamed (1)

โดยกิจกรรมทั้งหมดมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นได้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และทำให้เกิดการรวมกันของกลุ่ม Digital Workers , Angel Investors Venture Capital ,Technology and Innovation Cooperation หรือ Regional Head Office เป็นต้น โดยรัฐบาล นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจมีความก้าวหน้า และสามารถแข่งขันในโลกสมัยและก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างบูรณาการ
unnamed (4)
สำหรับ 8 แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ของกระทรวงไอซีทีที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ และเกี่ยวข้องกับโครงการ Phuket Smart City โดยตรง ได้แก่ 1. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2.การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และโครงข่าย ได้แก่ โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชมชน 3. การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด 4. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs 5. การพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครัฐ ได้แก่ โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

unnamed (2)

ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 มิติ คือ การปรับกระบวนการดำเนินการภาครัฐ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ 6.การพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับโลกดิจิทัล ได้แก่ โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล 7.การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ โครงการ พัฒนา Phuket Smart City จังหวัดภูเก็ต และ 8. การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล