เกษตรจังหวัดเดินหน้าเพิ่มคุณภาพสับปะรดภูเก็ตดันเข้าขายในห้าง ฯ

โพสเมื่อ : Friday, January 22nd, 2021 : 10.14 am

เกษตรจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าเพิ่มคุณภาพสับปะรดภูเก็ตให้ได้มาตรฐาน GAP และ เครื่องหมาย GI ส่งขายในห้างสรรพสินค้า เผยมูลค่าสูงกว่าปีละ 80 ล้านบาท จากพื้นที่ปลูก 1.4 พันไร่

 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต นำสื่อมวลชนดูงานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเกษตร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมี นายวิชัย แช่ตัน ประธานวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต นายระวิ รองแก้ว รองประธานและเจ้าของสวนคุณวี นายจิรายุทธ์ กี่ประเสริฐพงศ์ รองประธานสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ สวนสับปะรดนายระวิ รองแก้ว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการส่งเสริมการปลูกสับปะรดภูเก็ต ว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดภูเก็ต ทั้ง 58 ราย เพื่อพัฒนาการปลูกให้ผ่านการรับรองเครื่องหมาย GI ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เครื่องหมาย GI และมาตรฐาน GAP หรือ การปฏิบัติการเกษตรที่ดี เพื่อให้ผลผลิตสับปะรดภูเก็ตเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้สับปะรดภูเก็ตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานผู้บริโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ รวมไปถึงเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด

 

โดยขณะนี้ สับปะรดภูเก็ตได้ถูกนำไปขายในท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ ดังนั้นการนำสับปะรด ไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เกต ได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรอง GI และผ่านมาตรฐาน GAP จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้แปลงปลูกสับปะรดของเกษตรกรในภูเก็ตได้รับเครื่องหมายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดต่อไปในอนาคต โดยขณะนี้มีเกษตรกรที่ได้รับเครื่องหมาย GI แล้วจำนวน 4 ราย และจะต้องผลักดันให้ทุกรายได้รับเครื่องหมาย GI และมาตรฐาน GAP เพื่อช่องทางในการวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายทั้งในพื้นที่ภูเก็ต ทั้งที่ห้างตลาด ห้างบิ๊กซี ตลาดหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ทุกวันพุธและวันพฤหัสฯ และจุดหน่ายสับปะรดภูเก็ต ที่บริเวณถนนเทพกระษัตรี ฝั่งขาเข้า เป็นต้น

สำหรับพื้นที่ปลูกสับปะรดในภูเก็ตนั้น จากข้อมูลปี 2563 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,400 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 1,262 ไร่ ผลผลิตตลอดทั้งปี อยู่ที่ประมาณ 3.5 – 4 ล้านลูก โดยราคาจำหน่ายในช่วงปกติที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19  อยู่ที่ผลละ ผลละ 15 -25บาท สร้างรายได้กว่าปีละ 80 ล้านบาท แต่ในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดทำให้ราคาลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 10 – 20 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกแล้วจะเห็นว่าการปลูกสับปะรดภูเก็ตนั้น เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง สามารถจำหน่ายได้ทุกส่วน ตั้งแต่ผล หน่อ ต้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขายเป็นอาหารช้าง รวมไปถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การปลูกสับปะรดภูเก็ตก็มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ที่เหลือน้อยมากในภูเก็ต จากการเติบโตของเมืองที่มีการพัฒนาพื้นที่ภาคการเกษตรสู่ด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย เกษตรกรจะปลูกที่เป็นแปลงใหญ่ และ ปลูกเสริมในร่องยางพารา ซึ่งในช่วงที่ความต้องการมีสูงจากการท่องเที่ยวเติบโตเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ดีและผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวเข้ามาน้อย เกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากราคาที่ต่ำลงจากความต้องการที่มีน้อยลง ทางสำนักงานเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือกันในการที่จะหาช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

สำหรับลูกค้าที่ต้องการทานสับปะรดภูเก็ตแท้ ๆ เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ หอม หวาน กรอบ และแกนสามารถรับประทานได้ สามารถหาซื้อได้ที่ จุดจำหน่ายสับปะรดภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี ฝั่งขาเข้า (บ้านป่าครองชีพ ตรงข้ามกับโตโยต้าเน็ก) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตที่ได้รับเครื่องหมาย GI (Geographical Indication) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง และมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) การปฏิบัติการเกษตรที่ดีเพียงจุดเดียวในภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าเป็นสับปะรดที่ผลิตในภูเก็ต