“อุ๊งอิ๊ง” หน.ครอบครัวเพื่อไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต หวัง“เพื่อไทยแลนด์ สไลด์  เพื่ออันดามัน”

โพสเมื่อ : Sunday, February 5th, 2023 : 6.28 pm

“อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร หน.ครอบครัวเพื่อไทย นำทีมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต ประกาศยุทธศาสตร์  เพื่อไทยแลนด์ สไลด์  เพื่ออันดามัน ยกระดับอันดามัน สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกเร่งฟื้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้พี่น้องประชาชน   พร้อมพบภาคเอกชนรับฟังปัญหา

วันนี้  (5 ก.พ.) พรรคเพื่อไทย นำโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัว พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้ง 3 เขต ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อพบปะกับกับประชาชนในพื้นที่ย่ายเมืองเก่า เพื่อสอบถามถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าขายและสถานการณ์การท่องเที่ยว หลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่ ที่มารอต้อนรับ

หลังจากนั้นได้ดินทางไปพบปะกับ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการประมง ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอันดามัน ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดอันดามัน

.

โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวสะท้อนปัญหาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ล่าช้า เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ยากลำบากและยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมไปถึงปัญหาแรงงานในภาคการท่องเที่ยวที่ยังขาดแคลน โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม และปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายฉบับที่บังคับให้ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม แต่กลับเปิดช่องให้ธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงกันสามารถทำได้ ซึ่งส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจอย่างมาก

นอกจากนี้ยังฝากพรรคเพื่อไทย ให้พิจารณาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หากได้เป็นรัฐบาลอยากให้มีการสนับสนุนสร้างตารางการท่องเที่ยวให้สามารถมีการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จะเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ทำให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการดึงทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งภาคการเกษตรและภาคแรงงานให้ได้ประโยชน์ไปด้วย เพื่อยกระดับภูเก็ตและจังหวัด ท่องเที่ยวอันดามัน ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการสถานบันเทิง ได้นำเสนอในเรื่องของการผลักดันในเรื่องของการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงไปจนถึงเวลา 04.00 น. เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริเวณสถานบันเทิงในช่วงดึก จึงอยากให้ผลักดันเรื่องของการขยายเวลาออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ในส่วนของตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ได้สะท้อนถึงปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมานาน ทำให้รายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตกต่ำไปด้วย จึงฝากพรรคเพื่อไทย มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับราคาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเกษตร จากเกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นผู้แปรรูปเบื้องต้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น.

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า สิ่งที่สะท้อนจากผู้ประกอบการพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะรับฟัง ข้อมูลที่นำเสนอล้วนแต่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับการกำหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลในอนาคต ซึ่งพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นความสำคัญของความพร้อมของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันและเรามีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอันดามันก็ควรมียุทธศาสตร์เฉพาะของอันดามัน ทั้งในเรื่องของภาพใหญ่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยง ภูเก็ต พังงาและกระบี่ และการพัฒนายกระดับแต่ละพื้นที่

หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปพบปะกับประชาชนที่บริเวณสะพานสาระสิน เพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยทั้ง 3 เขตเลือก  ประกอบด้วย นายวัชรพงษ์ อนันตกูล อดีตรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสรธรรม จินดา อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ นายอาวุธ หนูเชต อดีตเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาป่าตอง

อย่างไรก็ตามในจุดนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย ได้ขึ้นเวทีพบปะกับประชาชนที่มารอต้อนรับ

โดยนางสาวแพรทองธาร ใช้เวลาในการขึ้นเวทีพูดพบปะกับประชาชนที่มารอต้อนรับไม่ถึง 5 นาที  “โดยระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มาพบปะกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และมารับฟังปัญหา ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งพรรคเพื่อไทยหวังว่าจะมีโอกาสมี ส.ส.ในพื้นที่ เพื่อเข้าไปเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวภาคใต้เพื่อไปทำชีวิตของพี่น้องดีขึ้น และให้นโยบายต่างถูกผลักดันมากขึ้น การมาครั้งนี้เพื่อมารับฟังปัญหาให้ลึกมากขึ้นเพื่อแก้ให้ตรงจุดจริง”

ขณะที่นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย กล่าวว่า “ พรรคเพื่อไทยพร้อมจะตอบแทนน้ำใจของคนภูเก็ตที่ให้มาด้วยผลงานและนโยบายเพื่อคนภูเก็ตและคนภาคใต้ พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ “ เพื่อไทย แลนด์สไลน์ เพื่ออันดามัน”