“อิทธิพงษ์ คงนาม” ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก จ.ภูเก็ต ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม

โพสเมื่อ : Friday, July 8th, 2022 : 1.53 pm

“อิทธิพงษ์ คงนาม” ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก จ.ภูเก็ต หมายเลข 1 ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ปปช.ศาลปกครองสูงสุด ขอความเป็นธรรม กรณีงดจัดการเลือกตั้ง 23 ก.ค.นี้ สร้างความเสียหายให้ผู้สมัครและชาวป่าคลอก หลังศาลปกครองชั้นต้น คุ้มครองให้นายกฯ กลับมาปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (8 ก.ค.) นายอิทธิพงษ์ คงนาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก หมายเลข 1 จากทีมภูเก็ตหยัดได้ เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอความเป็นธรรมและพิจารณาให้มีการเลือกตั้งโดยด่วน โดยมี น.ส.ทานิดา ศิลปะ ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายอิทธิพงษ์ คงนาม ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก หมายเลข 1 กล่าวว่า จากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณาและมีคำสั่งตามมติ ป.ป.ช.ให้นายปัณยา สำเภารัตน์ พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก จ.ภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3477/2565 ลงวันที่ 25 พ.ค.2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันออกคำสั่งเป็นต้นไป ต่อมาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ภายใน 60 วัน พร้อมทั้งมีการเปิดรับสมัครและกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 23 ก.ค.2565 นี้

ตนซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ส.อบจ.) เขต 2 อำเภอถลาง จึงได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต มาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ในนามทีมภูเก็ตหยัดได้ เพราะเห็นว่าหากได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก จะทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าคลอกได้มากกว่าที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับได้ลงพื้นที่แนะนำตัวกับประชาชนในพื้นที่ป่าคลอกมาโดยตลอดตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้ง

แต่เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ศาลปกครองภูเก็ตได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 หมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยให้ผู้ฟ้องคดี คือ นายปัณยา สำเภารัตน์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกต่อไป เนื่องจากไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ ตนและทีมภูเก็ตหยัดได้ป่าคลอก เคารพต่อคำสั่งของศาลปกครองภูเก็ต เนื่องจากศาลอาจจะได้รับข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ศาลปกครองภูเก็ตได้มีคำสั่ง ทางผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าคลอก ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง และรับสมัครบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทราบข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดเตรียมการเลือกตั้งได้ไปมากแล้ว และมีการกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วย ทั้งยังมีใบแจ้งสิทธิให้ประชาชนไปลงคะแนนเลือกตั้งส่งตามบ้านเรียบร้อยแล้ว อันเป็นผลทำให้กระทบต่อความเสียหายของหน่วยงานราชการเป็นอย่างมาก และประชาชนชาวป่าคลอกที่อยู่นอกพื้นที่ได้เตรียมตัวที่จะเดินทางมาเลือกตั้งกันแล้วในวันที่ 23 ก.ค.นี้ ทั้งซื้อตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถเพื่อเดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก

อีกทั้งตนซึ่งเป็นผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งก็ดำเนินการหาเสียงตามกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วอย่างต่อเนื่องทุกวัน จึงเห็นได้ว่าการงดลงคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ตามหนังสือประกาศของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าคลอก เรื่องให้มีการงดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 23 ก.ค.นี้ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าคลอก หน่วยงานราชการ อีกทั้งกระทบสิทธิของตนที่ดำเนินการตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างวิญญูชนผู้สุจริตเพื่อสมัครเข้ามาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก

นายอิทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวตนยังมีความเห็นว่าการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก สิ่งที่ควรอยู่ในจิตสำนึกสำคัญที่สุดคือการทำเพื่อพี่น้องประชาชนตำบลป่าคลอกโดยแท้จริง และเพื่อเป็นบรรทัดฐานมารยาททางการเมืองที่นานาประเทศ ที่ผู้นำออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพิสูจน์ตนเองตามกระบวนการทางกฎหมายจนถึงที่สุดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่เป็นผู้กระทำความผิดตามที่ ป.ป.ช. กล่าวหาก่อนค่อยกลับมาลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีอีกครั้งก็ยังไม่สายเกินไปหากพี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าคลอกยังคงไว้วางใจอยู่

ดังนั้น ตนและทีมภูเก็ตหยัดได้ป่าคลอกจะดำเนินการเพื่อประชาชนชาวตำบลป่าคลอกที่ผมรักและเคารพในสิทธิของทุกๆ คน โดยตนและทีมภูเก็ตหยัดได้ป่าคลอก จะดำเนินการยื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศาลปกครองภูเก็ต และศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอความเป็นธรรมและพิจารณาดำเนินการให้มีการเลือกตั้งโดยเร่งด่วน ตามที่พี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าคลอกมีความประสงค์ต่อไป

 ด้าน น.ส.ทานิดา ศิลปะ ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือ ว่า ตามระเบียบกฎหมายนั้น ภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้นายปัณยา สำเภารัตน์ กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปาคลอกต่อไปได้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะต้องอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไปยังศาลปกครองสูงสุด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ว่าฯ ได้รับคำสั่งดังกล่าว ซึ่งหนังสือคำร้องของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก หมายเลข 1 ที่ได้มายื่นในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบคำร้องอุทธรณ์ของทางจังหวัด หลังจากยื่นไปแล้วต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต่อไป