อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาป่าตอง จัดโครงการปลุกจิตสร้างภูมิคุ้นกันความยากชน – ยาเสพติด

โพสเมื่อ : Thursday, July 7th, 2022 : 8.20 pm

อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาป่าตอง  ปลุกจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อด้านยาเสพติดขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย แก้ปัญหาความยากจน และสร้างจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (7 ก.ค.) นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันต่อด้านยาเสพติดขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยมี นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ น.ส.ผการัตน์ ตามชู ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะทู้ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนกะทู้วิทยา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งจัดโดยอำเภอกะทู้ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด 86 รางวัล มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 177 ครัวเรือน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ยากจน 500 ครัวเรือน มอบชุดลูกเสือและเนตรนารีให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 36 คน และกิจกรรมเปิดการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด ชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท ที่บริเวณสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอกะทู้ โดยจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-21 ก.ค.นี้ มีทีมสมัครเข้าแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป 7 ทีม และ ประเภทอาวุโส 6 ทีม

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า อำเภอกะทู้ กำหนดดำเนินงานโครงการปลุกจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกของประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลต่อสังคมและความมั่นคงของชาติ

รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของประชาชน เยาวชน และสนับสนุนส่งเสริมให้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศในอนาคต และเพื่อปฏิบัติกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่อำเภอกะทู้ อีกทั้ง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการต่อต้านยาเสพติดการพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของเยาวชนและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบด้วย ประชาชน เยาวชน ในเขตพื้นที่ อำเภอกะทู้ รวม 3 ตำบล และมีกิจกรรมขับเคลื่อน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด จำนวน 2 ประเภท แบ่งเป็นประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทอาวุโส โดยจัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันวันนี้ ( 7 ก.ค.) ซึ่งมีคูเปิดสนามเป็นการพบกันระหว่างทีมสื่อมวลชน และทางวีพีกะทู้

, กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี โดยมีเงินรางวัล จำนวน 86 รางวัล/กิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ และมิติรายได้ที่ต้องการการสงเคราะห์ จำนวน 500 ครัวเรือน และกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ตกเกณฑ์มิติสุขภาพ จำนวน 177 ครัวเรือน