อาชีวภูเก็ต จับมือ พช.อนุรักษ์ผ้าไทย เตรียมจัด FASHION WEEK โชว์ผ้าบาติก “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

โพสเมื่อ : Wednesday, June 23rd, 2021 : 12.06 pm

วิทยาลัยอาชีวภูเก็ต จับมือพัฒนาชุมชนภูเก็ต ร่วม สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เตรียมจัดงาน PHUKET FASHION WEEK 2021 โชว์ผ้าบาติก “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้เป็นที่รู้จักและเชื่อมโยงการศึกษา EDUCATION STUDIO ต้อนรับเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox

 

นายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และ นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกันบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รวมทั้งการงานแฟชั่นโชว์ PHUKET FASHION WEEK 2021 เพื่อโชว์ผลงานการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยนักศึกษา จากผ้าบาติก “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทาน และเพื่อเชื่อมโยงการศึกษา EDUCATION STUDIO สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อสร้างผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบรับเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox โดยมี คณะอาจารย์วิทยาอาชีวศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

 

สำหรับโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น

 

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา ที่ได้พระราชทานลายผ้าชื่อว่า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งผ้าลายพระราชทาน นั้นมาจากพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตร ผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค พระองค์พระราชทานลวดลาย“ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่ผ่านมา และสื่อความหมาย ถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน

 

 

และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า เป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดไปสู่ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อให้รายได้ กลับเข้าสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค และส่งเสริม ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้นำลายผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  มาทำเป็นลายผ้าบนผ้าบาติก และส่งเสริมให้ทางวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ตเป็นผู้ตัดเย็บและออกแบบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสวงใส่ ซึ่งปัจจุบันนี้ผ้าบาติก “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมียอดการสั่งซื้อเข้ามาเป็นระยะ

 

ด้าน นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกล่าวถึงการจัดกิจกรรมงาน R-Phuket Fashion Week 2021 ที่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 ก.ค.64 ที่จะถึงนี้ เวลา 16.00-18.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

 

 

ร่วมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Education Studio  ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในยุค New Normal ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการเชื่อมโยงการศึกษาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก และการเปิดสถานศึกษาตามโครงการ R-Phuket Fashion Week 2021 รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่สามารถผลิตผลงานออกมาสู่สายตาของชาวโลก โดยงานดังกล่าวเป็นการเดินแฟชั่นบนพรมแดงมีนางแบบนายแบบที่มีชื่อเสียงมาร่วมเดินด้วย โดยเสื้อผ้าที่นำมาใช้สวมใส่เป็นผ้าบาติก ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ที่ตัดเย็บและออกแบบโดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ต