อสังหาฯภูเก็ตโตต่อเนื่อง ปี 62 ยื่นขออนุญาตจัดสรรแล้ว 20 โครงการ

โพสเมื่อ : Thursday, October 24th, 2019 : 2.50 pm

อสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตโตต่อเนื่อง ปี 2562 ยืนขออนุญาตจัดสรรแล้ว 20 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เหตุความต้องการที่อยู่อาศัยมีต่อเนื่องในทุกระดับราคา ขยายสู่พื้นที่โซนถลางมากขึ้น

นายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต วันนี้ (24 ต.ค.) ถึงการยื่นขอจัดสรรที่ดินของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า

สำหรับการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมในการพิจารณาโครงการที่เข้าสู่การพิจารณาร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาโครงการที่ยื่นขอจัดสรรเข้ามาทั้งหมด 7 โครงการ อาทิ โครงการของ บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด บริษัท บ้านพร้อมพันธ์ จำกัด บริษัท โบ๊ทพัฒนา จ่ำกัด บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นชอบให้มีการจัดสรรโครงการตามที่ได้ยื่นขอเข้ามาตามเงื่อนไขที่กฎหมายจัดสรรที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นความเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ลงทุนและผู้บริโภค

โดยในการพิจารณาอนุญาตจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กำชับให้ดำเนินการพิจารณาตามข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการร่วมกับการพิจารณาตากกฎหมายจัดสรรที่ดินและกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ โดยได้เน้นย้ำในเรื่อง ปัญหาการขาดแคลนน้ำของจังหวัดภูเก็ต ปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากโครงการ ปัญหาน้ำท่วม ทุกโครงการจะต้องมีทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันให้มีปัญหาตามมาทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และชุมชนในบริเวณที่มีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้น

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยต่อว่า สำหรับการจัดสรรที่ดินในภูเก็ตนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 นี้ ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา มีการยื่นขอจัดสรรมาโดยตลอด มีการอนุญาตไปแล้ว 13 โครงการ ในวันนี้อีก 7 โครงการ และยังรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอีก 2 โครงการ จากปีที่แล้วที่มีการยื่นขอลงทุนจัดสรรที่ดิน จำนวน 16 โครงการ และปี 2560 จำนวน 9 โครงการ ซึ่งจะเห็นว่าโครงการบ้านจัดสรรในภูเก็ตมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยในภูเก็ตมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการกล้าที่จะตัดสินใจลงทุนโครงการบ้านจัดสรรตามความต้องการของตลาด ซึ่งการลงทุนนั้นมีตั้งแต่โครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ทั้งบ้านทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยวที่มีราคาหลังละ 10 ล้านบาท โดยการลงทุนได้ขยายออกไปยังพื้นที่รอบนอกมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตอำเภอถลาง มีการยื่นขอขึ้นโครงการบ้านจัดสรรเพิ่มมากกว่าพื้นที่อื่นๆ ของภูเก็ต ทั้งนี้เนื่องจากเขตอำเภอถลาง ยังมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบเหลืออยู่อีกมากในการนำมาพัฒนา โครงการจึงขยายไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น