อสังหาฯภูเก็ตโตต่อเนื่องทุนส่วนกลาง-ท้องถิ่นแห่ขึ้นเพียบ

โพสเมื่อ : Wednesday, July 22nd, 2020 : 7.07 pm

ตลาดอสังหาฯ โตต่อเนื่อง ทุนส่วนกลางและท้องถิ่นภูเก็ต มั่นใจ ยื่นขอขึ้นโครงการบ้านจัดสรรอีกหลายโครงการในพื้นที่เมืองและถลาง ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กพิเศษ ไปจนถึงโครงการขนาดกลางกว่า 400 ยูนิต

โดยวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานได้แจ้งให้ทราบถึงการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 ว่า มีการอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างรอออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามมติที่ประชุมอีก 3 โครงการ และความคืบหน้าข้อพิพาทจากการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “อรุณสมสแควร์ ภูเก็ต” ของบริษัท อรุณสม จำกัด ที่ขณะนี้เรื่องอยู่ในศาล หากศาลมีคำสั่งอย่างไรทางคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจะดำเนินการตามคำสั่งของศาลต่อไป

 

การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 นี้ มีโครงการที่ยื่นขอจัดสรรเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 โครงการ แบ่งเป็นจัดสรรใหม่ 10 โครงการ ขอแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน 1 โครงการ และยกเลิกสัญญาค้ำประกัน 1 โครงการ

โดยโครงการที่ขอยื่นเข้าสู่การพิจารณาจัดสรรในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ลงทุนทั้งจากนักลงทุนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และนักลงทุนจากส่วนกลาง บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านจัดสรร มีทั้งโครงการขนาดเล็กพิเศษ ที่ขนาดการลงทุนในเขตเทศบาลไม่เกิน 20 แปลง และในเขต อบต.ไม่เกิน 40 แปลง ซึ่งมีโครงการเล็กพิเศษยื่นขอจัดสรรทั้งหมด 4 โครงการ และโครงการขนาดกลาง

คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีมิตเห็นชอบให้โครงการที่ยื่นขอจัดสรรทั้งหมด 9 โครงการ ที่ดำเนินการตามกฎหมายจัดสรรที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมไปถึงได้พิจารณาไปถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการอนุมัติจัดสรรโครงการนั้นๆ พร้อมแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาน้ำท่วมที่ได้พิจารณาถึงเส้นทางระบายน้ำหากเกิดฝนตกหนัก ปัญหาการร้องเรียนจากผู้บริโภค และปัญหาอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาหากมีการพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรโครงการนั้นๆ

 โดยโครงการที่เห็นชอบให้จัดสรรที่ดิน ประกอบด้วย โครงการ ดิแอทเทส โลตัส ถลาง ของบริษัท ที่หมาย เรียล เอสเตท จำกัด เป็นโครงการขนาดเล็กพิเศษ มีทั้งหมด 22 ยูนิต เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 5 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 2.8 ล้านบาท ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว 17 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 1.8 ล้านบาท อยู่ในพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โครงการรุ่งเรืองทรัพย์ วิลล่า ด่านหยิด-ไม้ขาว ของบริษัท รุ่งเรือง วิลล่า จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง เป็นโครงการขนาดเล็กพิเศษ จำนวน 18 แปลง เป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวทั้งหมด ราคาเริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท

โครงการบ้านอิสระ (บ้านพอน) ของบริษัท ปุรณาการ แอสเสท จำกัด อยู่ในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง เป็นโครงการขนาดเล็กพิเศษ ขอจัดสรรเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ทั้งหมด 20 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาท

โครงการ ซินิที้ ของบริษัท เจนจัดพัฒนา จำกัด อยู่ในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง อยู่บนพื้นที่ 5 ไร่เศษ เป็นโครงการขนาดเล็กพิเศษ มีทั้งหมด 22 ยูนิต เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 14.6 ล้านบาท แต่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินยังไม่อนุมัติให้จัดสรรในโครงการนี้ แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการตามที่กฎหมายจัดสรรที่ดินกำหนด แต่เนื่องจากการจัดเก็บสาธารณูปโภคที่ทางโครงการกำหนดสูงเกินความเป็นจริง โดยกำหนดอยู่ที่ 250 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ซึ่งแบ่งเป็นค่าสาธารณูปโภค 90 บาท ส่วนที่เหลืออีก 160 บาท ทางโครงการแจ้งว่าเป็นค่าดูแลและบริหารจัดการภายในตัวบ้าน ซึ่งคณะกรรมการมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับค่าสาธารณูปโภคและจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ชื่อ จึงได้ให้ทางโครงการไปดำเนินการกำหนดค่าสาธารณูปโภคมายื่นเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

โครงการพิทักษ์โฮม เฟส 2 ของบริษัท อโนชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นโครงการขนาดเล็ก จำนวน 63 แปลง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต มีทั้งทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ราคาเริ่มต้นที่ 1.8 ล้านบาท และทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 2.69 ล้านบาท

โครงการ ชนกานต์ ดีไลท์ กู้กู ของบริษัท ชนกานต์บ้านและที่ดิน จำกัด ตั้งอยู่บนที่ดิน 4 ไร่ ในพื้นที่กู้กู ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต มีทั้งหมด 80 แปลง ก่อสร้างเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 2.69 ล้านบาท

โครงการสุขภิรมณ์ 2 ของบริษัท เจเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อยู่ในพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง มีทั้งบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 4.2 ล้านบาท บ้านแฝด 2 ชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 3.4 ล้านบาท บ้านแฝดชั้นเดียว ราคาเริ่มต้นที่ 2.7 ล้านบาท

โครงการซัมบาลา แกรนด์ วิลล่า ของ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ตั้งอยู่บนที่ดิน 13 ไร่เศษ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 42 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 12.9 ล่นบาท

โครงการศุภาลัย ปาล์ม สปริงส์ บ้านพอน ภูเก็ต ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง เป็นโครงการขนาดกลาง มีทั้งหมด 434 แปลง แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 181 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 4.1 ล้านบาท บ้านแฝด 2 ชั้น 132 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 3.2 ล้านบาท บ้านทาวน์เฮาส์ 121 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 2 ล้านบาท

โครงการ อณาสิริ ภูเก็ต-ป่าคลอก ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง บนที่ดินกว่า 50 ไร่ มีทั้งหมด 259 แปลง เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 149 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 6.3 ล้านบาท บ้านแฝด 2 ชั้น 110 แปลง ราคาเริ่มต้นที่ 4.3 ล้านบาท