อบจ.เดินหน้าพัฒนารพ.สต. ทั้ง 12 แห่งเพิ่มศักยภาพดูแลประชาชน

โพสเมื่อ : Tuesday, May 2nd, 2023 : 10.09 am

 

เดินหน้าพัฒนา รพ.สต. เพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชน ในแต่ละพื้นที่หลังรับถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลของ อบจ.

ภายหลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 แห่ง  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ โดยกำหนดแผนในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา และหาแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพทั้ง 12 แห่ง ให้มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ลงพื้นตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา และร่วมหารือแนวทางการพัฒนา ที่ รพ.สต.แหลมชั่น และ 15.00 น. ที่รพ.สต.วิชิต ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นำโดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต

นายมานพ ลีลาสุธานนท์ คณะทำงานนายก อบจ.ภูเก็ต นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 12 นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนายจีรวุธ ทองทศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข โดยมีผู้อำนวยการ รพ.สต.วิชิต ผู้อำนวยการ รพ.สต.แหลมชั่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ อสม. เข้าร่วม