อบจ.หารือจังหวัดภูเก็ต ขอใช้ที่ดินพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สะพานกระจก-ระเบียงกระจก

โพสเมื่อ : Thursday, February 3rd, 2022 : 10.36 am

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต ร่วมปรึกษาหารือกับ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องการขอใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ แนวเขตที่ดินบริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงหารือการขอใช้ที่ดินเพื่อทำสะพานกระจก บริเวณเขาแดง ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และระเบียงกระจก บริเวณหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต