อบจ.มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ภูเก็ต กว่า 1.3 ล้านบาท

โพสเมื่อ : Friday, April 7th, 2023 : 10.12 am

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบเงินสนับสนุนโครงการการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,327,500 บาท ให้กับชมรม อสม.จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวณัฐริกา มานะบุตร ประธานชมรม อสม.จังหวัดภูเก็ต และคณะ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต