อบจ.มอบเงินกว่า 4 แสน ให้ สสจ.ภูเก็ตพัฒนาบุคลากร

โพสเมื่อ : Wednesday, April 5th, 2023 : 11.12 am

 

อบจ.ภูเก็ต มอบเงินกองทุนฟื้นฟู  448,000 บาท ให้ สสจ.ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ดูแลผู้ป่วยเฉียบพลัน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 11.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต มอบงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดภูเก็ต จำนวน 448,000 บาท ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

 

เพื่อสนับสนุนจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้การดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกึ่งระยะเฉียบพลัน โดยมี นางเขมจิรา ชนะกิจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต

 

#อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน